25590820_สรุปธรรมเทศนาสีมาอโศกโดย อุบลวรรณ ทิมทอง

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797   คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกแสดงธรรม สมณะสร้างไท ปณีโต พระพุทธเจ้าตรัสว่า… ยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ยากที่ชีวิตสัตว์ จะได้อยู่สุขสบาย ชีวิตก็ลับลา ชีวาก็ลับล่วง … ชีวิตสิ้นทั้งปวง ก็ลับล่วงก็ลับลา เป็นคน ก็มรณะ เป็นพระ ก็มรณา เป็นยาจก เป็นราชา เป็นธรรมดา ของชีวิต เราเกิดมา..ควรเป็นผู้ให้ ให้ทั้งวัตถุ ให้แนวทาง ให้เวลา ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ให้กำลังใจ มีการให้อย่างหนึ่ง เป็นการให้ที่มีพลานุภาพสูง และไม่ต้องเสียเงิน นั่นคือ การให้รอยยิ้ม ท่านสมณะกล่าวถึงเรื่อง “ผี” ผีที่น่ากลัวที่สุด คือ…

สวรรค์ 6 ชั้น เป็นอย่างไร

2016-06-25

คลิปวีดีโอ สวรรค์ 6 ชั้น เป็นอย่างไร

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต

สมณะสยาม สัจจญาโณ ตัดบางส่วนมาจาก

คำเทศนาในรายการวิถีอาริยธรรมทาง บุญนิยมทีวี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

พุทธสถานราชธานีอโศก อุบลราชธานี

ติดตามคำเทศนาทั้งหมดได้ที่นี่

 

25590618 สรุปธรรมและวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

สรุปธรรมและวีดีโอ สมณะเทศน์ก่อนฉันกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. มีผู้เข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน ๑๙๐ คน ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 สรุปธรรมโดย คุณยุทธณา อโนรี วีดีโอคลิป 01 วีดีโอคลิป 02     สมณะสร้างไท ปณีโต   – วันนี้ วันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก็เป็นปกติของ “โครงการเข้าวัดฟังธรรม” วันนี้มีคนมาเข้า “ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ” จำนวน ๗๑ คนด้วย –…

25590611 สรุปธรรมและวีดีโอเทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์สีมาอโศก

สรุปธรรมและวีดีโอเทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. มีผู้เข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน ๑๑๓ คน ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 สรุปธรรมโดย คุณยุทธณา อโนรี รับชมวีดีโอได้ที่นี่   สมณะสร้างไท ปณีโต – วันนี้ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ลงท้ายด้วยเลข ๗ สองเจ็ด พ่อครูฯ ว่าเลขเจ็ดเป็นเลขสำคัญ เลขเกิด พุทธะเกิดก็ต้องเลข ๗…

25590611 คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 สมณะสีมาอโศก 3 รูป ได้แก่ สมณะสร้างไท ปณีโต สมณะฝนธรรม พุทธกุโล และ สมณะสยาม สัจจญาโณ เทศน์ก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-212797 มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลา 113 คน

picture2291

picture2306

picture2387

picture2407

picture2411picture2397

25590604 คลิปวีดีโอและสรุปธรรมะเทศน์ก่อนฉัน พุทธสถานสีมาอโศก

คลิปวีดีโอและสรุปธรรมะเทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 10.00 น. พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 คลิปวีดีโอเทศน์ก่อนฉัน บันทึกสรุปธรรม โดย คุณยุทธณา อโนรี   สมณะสร้างไท ปณีโต – วันนี้ วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ – ถ้าเป็นเพชรจริงไม่ต้องกลัวการเจียระไน ถ้าเป็นทองจริงไม่ต้องกลัวเบ้าหลอม อโศกเราปฏิบัติตามพระไตรปิฎก เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ได้ (เอหิปัสสิโก) – ถ้าพระในเมืองไทยเรา ไม่ให้กินเนื้อสัตว์ และไม่ให้รับเงินรับทอง พระในเมืองไทยเราคงจะหายไป…

590517 โรงปุ๋ยพลังชีวิตเร่งระดมผลิตปุ๋ยส่งชาวนา

590517 โรงปุ๋ยพลังชีวิตเร่งระดมผลิตปุ๋ยส่งชาวนา

   หลังจากฝนตก พายุฤดูร้อนได้เริ่มมีฝนโปรยปรายลงมา พื้นดินท้องไร่ ท้องนา เป็นสัญญานที่บ่งบอกถึงความพร้อมที่จะเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี พี่น้องเกษตรกรที่สั่งซื้อปุ๋ยตั้งแต่ช่วงงานตลาดอาริยะก็เริ่มทยอยกันมารับปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง  หรือบางราย ที่สั่งเป็นจำนวนมากทางโรงปุ๋ยพลังชีวิต ก็ต้องเร่งจัดส่งให้ถึงที่ เพราะมีพี่น้องเกษตรกรต้องการปุ๋ยอินทรีย์ตรางอกงามไปใช้เป็นจำนวนมาก

ความรัก ๑๐ มิติ – มิติที่ ๘ สัจจะนิยม / อเทวนิยม

ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับชาดก “ณวมพุทธ” เรียบเรียง มิติที่ ๘ สัจจะนิยม / อเทวนิยม เป็นความรักที่กำลังพยายามเลิกรัก หรือเลิกการติดยึดในความรัก เลิกเห็นแก่ตัวในสิ่งที่รัก เลิกอุปาทานติดสุข เลิกหลงเสพย์สบาย ได้ลงมือกระทำการเรียนรู้ และฝึกฝนพิสูจน์ลดความรัก จนเกิดผลแจ้งประจักษ์ มีสภาวะแท้จริง ที่ตนเองรู้อยู่เห็นอยู่สัมผัสอยู่ได้รู้สาระสัจจะที่ถูกต้องแท้ๆแล้วว่า หากยังมีความรักอยู่มากแค่ไหน ก็ยังต้องเกิดความทุกข์ตามมามากแค่นั้น จึงพยายามปลดเปลื้องความรักออกไปจากตนให้เหลือรักน้อยลงๆ เพื่อให้ได้พ้นรักพ้นทุกข์ให้ได้มากที่สุด ในแคว้นสีพี มีพระราชาทรงพระนามว่า สีวี ทรงครอบครองราชสมบัติอยู่ ณ อริฏฐบุรีนคร คราวนั้นวิญญาณดวงหนึ่งได้ไปบังเกิด ในพระครรภ์ของอัครมเหสี เมื่อทรงประสูติแล้ว ทรงบรมวงศานุวงศ์พากันขนานพระนามพระโอรสว่า “สีวิกุมาร” ขณะเดียวกันบุตรของเสนาบดี ก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน พวกหมู่ญาติพากันตั้งชื่อเด็กนั้นว่า อภิปารกะ เด็กทั้งสองเป็นสหายรักกัน เที่ยวเล่นเติบโตมาด้วยกันจนอายุได้ ๑๖ ปี ก็ไปเล่าเรียนวิชาที่กรุงตักกสิลา กระทั่งจบวิชาการต่างๆ จึงพากันกลับคืนพระนคร เมื่ออยู่พระนครแล้ว พระราชาทรงพระราชทานราชสมบัติให้แก่สีวิกุมารครอบครอง ได้เป็น “พระเจ้าสีวิราช” พระราชาองค์ใหม่ ก็ทรงแต่งตั้ง อภิปารกะ สหายรักให้เป็นเสนาบดี…

ความรัก ๑๐ มิติ – มิติที่‬ ๖ ‎สากลนิยม

ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับชาดก มิติที่ ๖ สากลนิยม “ณวมพุทธ” เรียบเรียง “‪‎สากลนิยม” เป็นความรักที่มอบใจให้แก่มวลมนุษยชาติ ไม่แบ่งแยกผิวพรรณว่า ผิวดำ ผิวขาว ผิวแดง ผิวเหลือง ไม่จำกัดเชื้อชาติว่าจะเป็นชาติใด ถ้าใครตกทุกข์ได้ยาก ก็จะช่วยเหลือทุกคนทุกชาติ อาจช่วยเหลือด้านวัตถุด้วยปัจจัย ๔ คือ บริจาคอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค หรือช่วยด้านแรงกายแรงใจ เช่น อาสาสมัครช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนในชาติที่ประสบภัยอยู่ หรือช่วยด้านปัญญา โดยคิดค้นหาทางที่จะสร้างสรรสันติภาพให้ชาวโลกได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ไม่แย่งชิงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ลดความเห็นแก่ตัวลงมา หาวิธีการกระจายทุน กระจายงาน กระจายผลผลิต กระจายอำนาจสู่มหาชน ให้เกิดความาเอื้อเเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน ความรักแบบสากลนิยมจึงยิ่งใหญ่ ต้องผจญทุกข์มหาศาล กระทำได้ยากนัก จึงมีคุณค่าสูงส่งสุดคณา ‪‎เอกราชชาดก‬ ในอดีตกาล โอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี เติบโตเจริญวัยขึ้น ได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์สำเร็จทุกแขนง ครั้นพระราชบิดาสวรรคต จึงขึ้นครองราชสมบัติแทน มีพระนามว่า เอกราช ทรงเป็นธรรมราชา ปกครองประชาชนด้วยธรรมะ ทรงรับสั่งให้สร้างโรงทานไว้ ๖…