ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

  ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ ในหัวข้อ “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” วัตถุประสงค์ ๑.  เพื่อสื่อความรู้ความเข้าใจในคำสอนเรื่อง “เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในรูปของร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒.  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองสื่อคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๓.  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ๔๕ ปี โพธิกิจของพ่อครู    อ่านผลงานทั้งหมดคลิกที่นี่ >>>>> ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัล     ประเภทประชาชนทั่วไป ร้อยแก้ว รางวัลที่ ๑ นายทนสู้ อุปชาใต้ (๔๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพฯ อ.เมือง จ. เชียงใหม่) รางวัลที่ ๒ น.ส.ใบฟ้า ธัมทะมาลา (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลที่ ๓ คุณเกื้อดิน สุวรรณ์ (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลชมเชย น.ส.บุญมีธรรม กล้าจน (พุทธสถานราชธานีอโศก)  …

ผลการประกวด “อาหารมังสวิริติเพื่อสุขภาพ รสดี ไร้สารพิษและปราศจากเนื้อเทียม” ในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

  อาหารมังสวิรัติ เป็น “บุญญาวุธหมายเลข ๑” ของชาวอโศก  ทีมงานผู้สนใจด้านอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีแนวคิดที่จะ ส่งเสริมให้อาหารมังสวิรัติเป็นไปเพื่อสุขภาพของชาวมังสวิรัติอย่างแท้จริง  เน้นพืชผักไร้สารพิษ (บุญญาวุธหมายเลข ๓ กสิกรรมไร้สารพิษ) ไม่มีสารเคมีปรุงแต่งและปราศจากเนื้อเทียม โดยจัดให้มีการประกวดอาหารมังสวิรัติเนื่องในงาน อโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ (๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์) เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   ณ  ชุมชนสันติอโศก ในหัวข้อ “อาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ รสดี ไร้สารพิษและปราศจากเนื้อเทียม” ขึ้นมา ซึ่งมีญาติธรรมที่สนใจส่งอาหารมังสวิรัติฯ ร่วมประกวดหลายราย       วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติเด้วยพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านไร้สารพิษและเกษตรอินทรีย์ (ฝากฟ้าฝากดิน) ๒. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รสดี ไม่มีสารเคมีปรุงแต่ง เช่น ผงชูรสเจต่างๆ ซีอิ๊ว ซอส ที่มีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกลูตาเมต ฯลฯ ๓. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รสดี ไม่มีส่วนประกอบของ ไข่ นม…

ศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ โดย สมณะโพธิรักษ์

 

หนังสือ “ศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ (เล่ม ๑)”  โดย สมณะโพธิรักษ์  จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์กลั่นแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ในโอกาส ย่างเข้าสู่ปีที่ ๒๒ ของหนังสือพิมพ์เราคิดอะไร และเนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการเข็นกงล้อพระธรรมจักรของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งสำนักพิมพ์กลั่นแก่นได้นำมาเป็น “หนังสือที่ระลึก” ในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ ที่ผ่านมา (๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พุทธสถานสันติอโศก)

หนังสือเล่มนี้มีประเด็นสำคัญเรื่อง “บุญ” ที่ชาวพุทธเข้าใจผิดจนกลายเป็น “มิจฉาทิฏฐิ” จึงพากัน “แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธ”   ซึ่งแท้จริง “บุญ” คือ การฆ่ากิเลส อย่างมี “ศิลปะ” อันมีคำอธิบายอย่างละเอียดในหนังสือ “ศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ (เล่ม ๑)”  ขนาด ๖๔ หน้า เล่มนี้

 อ่านสารบัญคลิกที่นี่ >>>> สารบัญหนังสือศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ  

 

20160607_10464820160607_104001

ความเป็นมาของ “วันอโศกรำลึก”

  “วันอโศกรำลึก” คือ วันเกิด “สมณะ”   ปี ๒๕๒๕  อันเป็นปี “อโศกนักษัตร” คือ เป็นปีที่ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์มีอายุครบ ๔ รอบ และ นับตั้งแต่ท่านออกบวชเมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓  มาถึงปี ๒๕๒๕  ก็ครบ ๑๒ ปี พอดี   พวกเราลูกๆ ต่างได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการอบรมสั่งสอน จึงลงความเห็นว่าน่าจะมีการแสดงความกตัญญูในวาระอันควรนี้อย่างไรกันหรือไม่?     คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติได้นำข้อเสนอนี้เข้าที่ประชุม และมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรจะมีการแสดงความกตัญญูกตเวทีกันให้เป็นรูปธรรมในวันเกิดของพ่อท่าน  คือ  ๕ มิถุนายน  แต่ในส่วนของพ่อท่านนั้น ไม่ประสงค์จะให้มาเน้นที่ตัวท่าน  ถ้าจะระลึกก็อยากให้เป็นการระลึกถึงความเป็นสากล  ไม่เจาะจงตัวบุคคล   คณะกรรมการจึงได้ปรึกษากันว่าจะใช้ชื่ออะไรจึงจะดูเหมาะ  มีการโหวตกันหลายชื่อ  ในที่สุดก็ได้ชื่อว่า “อโศกรำลึก”   ดังนั้นใน ปี ๒๕๒๕  งาน “อโศกรำลึก ครั้งที่ ๑”  จึงเกิดขึ้นที่ “พุทธสถานปฐมอโศก” …

ความหมายของ “วันอโศกรำลึก”

  ลำดับการเกิดความหมายของ “วันอโศกรำลึก”   ใน งานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓  ซึ่งจัดที่พุทธสถานปฐมอโศก เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ (อันเป็นปีที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ อายุ ๕๐ ปี หรือครึ่งศตวรรษ) ในช่วงทำวัตรเช้าวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ่อครูได้ให้ ความหมายและความสำคัญของ “วันอโศกรำลึก” ไว้ ๔ ประการ คือ ๑. เป็นวันพลังสามัคคี ๒. เป็นวันกตัญญูกตเวที ๓. เป็นวันพี่เกิดน้อง ๔. เป็นวันรำลึกและสำนึก (จาก “สารอโศก” ฉบับ อโศกรำลึก : มิถุนายน ๒๕๒๗ หน้า ๑๒๘)   ใน “งานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๕”  ซึ่งจัดที่พุทธสถานสันติอโศก เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน…

การประกวดอาหารมังสวิรัติเนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

  การประกวดอาหารมังสวิรัติ เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ (๕ – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาฟังธรรม ชุมชนสันติอโศก หัวข้อ “อาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ รสดี ไร้สารพิษและปราศจากเนื้อเทียม”     หลักการและเหตุผล เพื่อส่งเสริมอาหารมังสวิรัติอันเป็นบุญญาวุธ หมายเลข ๑ ของชาวอโศก ให้เป็นอาหารสุขภาพเพื่อชาวมังสวิรัติอย่างแท้จริง   วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติเด้วยพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและไร้สารพิษ ๒. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รสดี ไม่มีสารเคมีปรุงแต่ง เช่น ผงชูรสเจต่างๆ ซีอิ๊ว ซอส ที่มีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกลูตาเมต ฯลฯ ๓. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รสดี ไม่มีส่วนประกอบของ ไข่ นม และเนื้อเทียมใดๆ ๔. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคภัยเบียดเบียน ๕. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดภาวะสมดุลของร่างกาย   กำหนดการ ๐๘.๓๐…

การประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

    การประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ (๕ – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) ในหัวข้อ  “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” โดยจะติดประกาศแจ้งผลที่บอร์ดบริเวณหน้าห้องธรรมโสต พุทธสถานสันติอโศก ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙   วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสื่อความรู้ความเข้าใจในคำสอนเรื่อง “เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในรูปของร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒. เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองสื่อคำสอนของพ่อครู ๓. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ๔๕ ปี โพธิกิจ ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์   หลักเกณฑ์การตัดสิน ๑. ประเภทเยาวชน             ๑.๑ ระดับประถมศึกษา             ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ๒. ประเภทบุคคลทั่วไป ๓. ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมีขนาดความยาว ๑ หน้ากระดาษ…

590320 รายงานวันเปิดงานนิทรรศการศิลปะโลกุตระ ART of Noble Life

590320 รายงานวันเปิดงานนิทรรศการศิลปะโลกุตระ ART of Noble Life ด้วยสถาบันบุญนิยม ได้กําหนดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินอิสระ โดยได้นํา ผลงานของศิลปินชาวอโศกที่สื่อศิลปะอันเป็นโลกุตระ เริ่มครั้งแรกนี้ของคุณแสงศิลป์ เดือนหงาย มาจัดแสดงเป็นตัวอย่างนำร่อง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดเผยความเป็นศิลปะ ขั้นโลกุตระว่าเป็นอย่างไร ตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นคุณแก่มนุษย์ แก่สังคมประเทศชาติ แก่โลก เป็น การช่วยมวลมนุษย์ ช่วยสังคมประเทศชาติ ช่วยโลก เพื่อจะได้ช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปให้ยิ่งๆ นิทรรศการ “ศิลปะโลกุตระ ART of Noble Life” จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ระหว่างวันที่๒๐ มีนาคม ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พระวิหารพันปีฯ ชั้น ๒ พุทธสถานสันติอโศก ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐น.  ทุกวัน ฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ โดยได้มีพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่พระวิหารพันปีฯสันติอโศก กรุงเทพมหานคร…

590319_งานแสดงมุทิตาจิต ๘๔ ปีชาตกาล อ.ส.ศิวรักษ์

590319_งานแสดงมุทิตาจิต ๘๔ ปีชาตกาล อ.ส.ศิวรักษ์ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูบุคคล ที่ออกมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทำความดีให้กับแผ่นดิน พ่อครูสมณะโพธิรักษ์และชุมชนชาวอโศกร่วมกับสถาบันบุญนิยม จึงมีดำริจัดงาน ๘๔ ปีชาตกาล อ.ส.ศิวรักษ์ ขึ้น เนื่องด้วยโอกาสที่อาจารย์ ส.ศิวรักษ์จะมีอายุครบ ๘๔ ปีในวันที่ ๒๗ มีนาคม 2559 นี้   โดยจะจัดงานที่พุทธสถานสันติอโศก ซอยนวมินทร์ ๔๔ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๘.๐๐ น.โหมโรงด้วยดนตรีจากวงฆราวาส ๐๘.๓๐ น. สมณะเดินดินติกขวีโร แสดงธรรมเกริ่นกล่าวก่อนเปิดงาน          ๐๙.๐๐น.พ่อครูสมณะโพธิรักษ์กล่าวเปิดงาน ๘๔ ปีชาตกาล อ.ส.ศิวรักษ์ โดยมีเนื้อหาโดยย่อกล่าวถึงคนดี ที่เป็นตรีมูรติของไทย หมายถึงฉายาของคนที่มีประโยชน์คุณค่าของสังคมกล่าวคือ ต้องมีคำว่าเสียสละเป็นเกณฑ์ตัดสินสำคัญ มีผู้มีรูปธรรมนามธรรมที่เป็นประโยชน์คุณค่าแท้ก็เรียกว่ามีมูรติ รูปธรรมนั้นมีฉายาอยู่ ศิวะหนึ่ง รามหนึ่ง พรหมหนึ่ง คือฉายาของตรีมูรติ หรือจะมีฉายาอื่นที่เป็นสามเส้าอีกก็คือเป็นมูรติทั้งนั้น…

590302_งานพุทธาภิเษกฯครั้งที่ ๔๐ ขึ้นสู่อโศกรอบใหม่อันยอดเยี่ยม

590302_งานพุทธาภิเษกฯครั้งที่ ๔๐ ขึ้นสู่อโศกรอบใหม่อันยอดเยี่ยม

งานพุทธาภิเษกฯครั้งที่ ๔๐ ขึ้นสู่อโศกรอบใหม่อันยอดเยี่ยม

 _MG_3046

งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่ ๔๐ ของชาวอโศก จัดขึ้นที่พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ เดิมทีพ่อครูดำริว่าจะเทศนาเรื่องธรรมะสอง แต่เมื่อก่อนเริ่มงาน มีคณะชาวศาลีอโศกเข้าพบพ่อครู พบว่ามีคนอยู่ในชุมชนลดลงกว่าสมัยก่อน พ่อครูจึงดำริจะเทศนาให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยนำเอาธรรมะอนุตตริยะ คือธรรมะอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้า มาเทศนาในงานนี้แทน นับเป็นนิมิตอันมหัศจรรย์อนิจจังอย่างหนึ่ง ของการพัฒนาขึ้นรอบใหม่ของชาวอโศก