610430_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เรียนรู้โลกกับอัตตาตามสมมุติและปรมัตถ์

610430_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เรียนรู้โลกกับอัตตาตามสมมุติและปรมัตถ์

สมณะเดินดินว่า…วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ที่บวรราชธานีอโศก ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงงานอโศกรำลึก เราจะทำธงที่มีคำความ 84 ปี 48 พรรษา พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ของการบรรลุความจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจ ก็มีคนท้วงว่า พ่อครูบรรลุมานานแล้ว ก็เลยน่าจะเปลี่ยนเป็น 84 ปี 48 พรรษา กับการสร้างคนจนสุขสำราญเบิกบานใจ เป้าหมายก็จะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเรา พ่อครูมีความสุขสำราญเบิกบานใจมานาน แต่ลูกๆ จะทำอย่างไร จะเข้าถึง ความจนสุขสำราญเบิกบานใจได้ด้วย

610429_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ มาเป็นกสิกรแข็งขลังอย่างมีสัมประสิทธิ์

610429_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ มาเป็นกสิกรแข็งขลังอย่างมีสัมประสิทธิ์

สมณะฟ้าไทว่า…วันนี้วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ที่บวรราชธานีอโศก วันนี้มีเกษตรกรมาอบรม จะมีการบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ศาสตร์พระราชานั้นมีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะมีในหลวงร.9 ท่านพาทำให้มีเศรษฐกิจพอเพียง แบบคนจน ขาดทุนคือกำไร คนในโลกนี้จะมีใครที่รู้จักความจนเป็นสิ่งที่ดี ก็มีในหลวงร.9 ท่านตรัสว่า ความจนเป็นสิ่งที่ดี และก็มีพ่อครูนี่แหละที่บอก ความจนเป็นสิ่งที่ดี และพาพวกเรามาจน คนทั่วไปแม้จะจนแต่ใจก็อยากจะรวยแทบตาย แต่จนอย่างชาวอโศก แบบในหลวงพาทำนี่ เป็นความจนที่รู้จักจน รู้จักวิธีการจนที่ประเสริฐ จนอย่างสบายใจ จนอย่างอยู่เป็นสุขสำราญเบิกบานใจ ไม่ได้จนแบบทุกข์ทรมาน ตะเกียกตะกาย พ่อครูใช้คำว่า จนอย่างอุดมสมบูรณ์

600617_เทศน์ก่อนฉัน ที่ทะเลธรรม เรื่อง ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ 2

600617_เทศน์ก่อนฉัน ที่ทะเลธรรม เรื่อง ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ 2

สื่อธรรมะพ่อครู(การเมืองบุญนิยม) ตอน ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ 2

พ่อครูว่า…วันนี้วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 แรม 8 ค่ำเดือน 7 ปีระกา เมื่อวานนี้ เราได้พูดถึงประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ กันมาบ้างแล้ว วันนี้ก็จะต่อ

ก็ได้อ่านบทความของท่านขุนน้อยไป แต่ก็มีคนทวง ทวงว่า ทำไมไม่ตอบคำถามของ นายกฯ บิ๊กตู่ ว่าน่าจะมีคำตอบที่น่าจะฟังกัน อาตมาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่คนจะฟัง

591121_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ สาธารณโภคีที่สนามหลวงจะเปลี่ยนโลก

591121_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ สาธารณโภคีที่สนามหลวงจะเปลี่ยนโลก

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=1k6k6k4y9S4FgAXOt1rAwlIixO_1hWP3rPIN0ULe2Th0

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfSklLVXhUZkFvVFk

591120_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ รู้เท่าทันผู้มีพรนรก(bad talent)

591120_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ รู้เท่าทันผู้มีพรนรก(bad talent)

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=13kJuqN3LM7XmnNWQmurG7FztMwFtFi9zFS8cTrd4_uE

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfdVB6Q2RTdkFyeVE

591118_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ดับภพจบชาติอย่างพุทธ

591118_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ดับภพจบชาติอย่างพุทธ

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=1G7YQlsNb1cTnK6RpDjJ-QkKymGZYPLKzHbsYqkdVvx4

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfWi1xeW5FV3FtSzA

วิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนคือเกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นองค์รวม ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยจึงจะเกิดวิญญาณ แต่เขาไปบูชาวิญญาณล่องลอย อยู่ไหนไม่รู้ วิญญาณเกิดจากการสัมผัส แล้วเกิดเวทนาจาการสังขาร ในอาการ 32 เรานี้เมื่อกระทบข้างนอกก็เกิดวิญญาณให้เราศึกษา ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วเห็นเทวดาสัตว์นรกเละไปหมด ไม่อ่านอาการ ลิงค นิมิต อุเทส ที่อาตมาสาธยายคืออุเทส แล้วรู้จักเครื่องหมาย

591111_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ธรรมะสองของประชาธิปไตย

591111_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ธรรมะสองของประชาธิปไตย

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=1whu-TdCxQSZOF9_nTVZXyWn94Mmg5p1QWUfKYEAU7xQ

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfekE1SC1EYnpKSVU

ขอยืนยันว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยเรานี้เป็นพระโพธิสัตว์จึงเป็นผู้ที่บรรลุธรรมจริง ถึงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นแค่อรหันต์ เป็น Good and kind King.

เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นอาริยะและเป็นประมุขของประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย 2 ขา

591108_เทศน์ก่อนฉัน รร.ผู้นำ พลังงานระเบิดรัก

591108_เทศน์ก่อนฉัน รร.ผู้นำ พลังงานระเบิดรัก

อ่านต่อหรือดาวโหลดเอกสารได้ที่…https://drive.google.com/open?id=1QAPx6ANbZjSHHqocOz1hu3EU9SN_kFGZICSk2MJ2Eoo

ดาวโหลดเสียงได้ที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfRmoxbkRXWTJhSFE

มนุษย์มีพลังงานจิตวิญญาณตัวฉลาด ที่สามารถทำดังกล่าวนี้ได้ จริงๆยังบริสุทธิ์ใจยังไม่มีอะไรแอบแฝง จะมีปัญญาที่ฉลาด หยั่งเข้าไปดูจิตใจจริงๆ ว่าความแอบแฝงซ่อนแฝง ที่มีอัตตา ตัวเราของเราเพื่อตัวเราอยู่ อาการกิริยาของพลังงานนี้เป็นอย่างไรเราจะรู้แล้วจะเข้าใจความจริงอันนี้เราจะฝึกฝนตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดที่สุดได้

591107_เอื้อไออุ่น รร.ผู้นำ จ.กาญจนบุรี ระเบิดแห่งความรักจากพ่อ

591107_เอื้อไออุ่น รร.ผู้นำ จ.กาญจนบุรี ระเบิดแห่งความรักจากพ่อ

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=13Oj9aEd0EPBcylLBzeAxQTkxsUQtvpicmO6UWNfp52A

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35Efem8xWVNDZjZiQ0E

คนไทยที่ได้ฟังที่อาตมาพูดนี้จงรักษาการ รับรองความรักอันยิ่งใหญ่ที่แสดงออกนี้ ขอให้แสดงความรักของระเบิดรักของในหลวงที่คุณกำลังแสดงออกนี้ ขอให้แสดงออกต่อเนื่องไป 10 ปีหรือ 20 ปี สนามหลวงอย่าหมดพลังงาน A bomb of love.นี้เลย ถ้ารักษาไว้ได้นี้ มันจะอธิบาย คนจะมาศึกษาวิจัยว่าพฤติกรรมมนุษย์นี้จากจิตวิญญาณมนุษย์ แล้วแสดงออกอันนี้ มันสะท้อนสะท้านใจทั้งนั้น ที่อาตมายกมาพูดนิดเดียวที่ผู้ให้ผู้รับ แล้วผู้ให้กลับเริ่มที่ผู้รับนั้นรับของเรา ทุกคนมีแต่อยากจะให้ให้ให้ คนที่มารับสิ่งที่เราให้ได้เราก็ปลาบปลื้ม จนกระทั่งเราต้องร้องไห้ ก็เขามีการตอบรับกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีแต่ให้กับให้กับให้กับให้

591106_วิถีอาริยธรรม งานมหาปวารณา อรหันตโพธิสัตว์

591106_วิถีอาริยธรรม งานมหาปวารณา อรหันตโพธิสัตว์

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=1KShI2An2o8mw7ko3j9mG0fz3u-VyHELiBt7GFkettN4

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/file/d/0BwwToHwm35EfU2FUMEFOd1pGTkE/view?usp=sharing

“พระโพธิสัตว์คือสัตว์ชนิดใดเล่าพระเจ้าข้า?”

สมันตภัทรทูลถามถึง พระอมิตตพุทธ พระพุทธเจ้าทรงพริ้มพระเนตรลงตรัสตอบด้วยพระคาถาว่า

ดูกรสมันตภัทร โพธิสัตว์ คือผู้ที่ละเลยแล้วซึ่งตนเอง หลงลืมแล้วซึ่งตนเอง ท่านถือเอากายของสัตวโลก เป็นกำเนิด เพื่อร่วมทุกข์กับสรรพสัตว์ ท่านคือผู้ปลดปล่อยโลก ท่านทำลายความมืดมิดด้วยแสงสว่าง