610430_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เรียนรู้โลกกับอัตตาตามสมมุติและปรมัตถ์

610430_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เรียนรู้โลกกับอัตตาตามสมมุติและปรมัตถ์

สมณะเดินดินว่า…วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ที่บวรราชธานีอโศก ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงงานอโศกรำลึก เราจะทำธงที่มีคำความ 84 ปี 48 พรรษา พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ของการบรรลุความจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจ ก็มีคนท้วงว่า พ่อครูบรรลุมานานแล้ว ก็เลยน่าจะเปลี่ยนเป็น 84 ปี 48 พรรษา กับการสร้างคนจนสุขสำราญเบิกบานใจ เป้าหมายก็จะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเรา พ่อครูมีความสุขสำราญเบิกบานใจมานาน แต่ลูกๆ จะทำอย่างไร จะเข้าถึง ความจนสุขสำราญเบิกบานใจได้ด้วย

610429_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ มาเป็นกสิกรแข็งขลังอย่างมีสัมประสิทธิ์

610429_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ มาเป็นกสิกรแข็งขลังอย่างมีสัมประสิทธิ์

สมณะฟ้าไทว่า…วันนี้วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ที่บวรราชธานีอโศก วันนี้มีเกษตรกรมาอบรม จะมีการบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ศาสตร์พระราชานั้นมีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะมีในหลวงร.9 ท่านพาทำให้มีเศรษฐกิจพอเพียง แบบคนจน ขาดทุนคือกำไร คนในโลกนี้จะมีใครที่รู้จักความจนเป็นสิ่งที่ดี ก็มีในหลวงร.9 ท่านตรัสว่า ความจนเป็นสิ่งที่ดี และก็มีพ่อครูนี่แหละที่บอก ความจนเป็นสิ่งที่ดี และพาพวกเรามาจน คนทั่วไปแม้จะจนแต่ใจก็อยากจะรวยแทบตาย แต่จนอย่างชาวอโศก แบบในหลวงพาทำนี่ เป็นความจนที่รู้จักจน รู้จักวิธีการจนที่ประเสริฐ จนอย่างสบายใจ จนอย่างอยู่เป็นสุขสำราญเบิกบานใจ ไม่ได้จนแบบทุกข์ทรมาน ตะเกียกตะกาย พ่อครูใช้คำว่า จนอย่างอุดมสมบูรณ์

งานรำลึกถึงคุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 งานโรงบุญมังสวิรัติรำลึกถึงคุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ ผู้บริจาคที่ดินยกให้ส่วนกลางปลูกสร้างร้านอาหารมังสวิรัตินครราชสีมา (มรส.) ครั้งที่ 6 ประวัติ คุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ ชาตะ 24 ธันวาคม 2470 มรณะ 29 สิงหาคม 2554 (พิเชฐ สุดประเสริฐ ถอดความมาจากบางตอนของวีดีโอที่จัดทำขึ้นเมื่อ 3 กันยายน 2554) ชาติกำเนิด คุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2470 ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง (เดิมคืออำเภอโนนสูง) จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนที่ 1 ของคุณพ่อสุข คุณแม่จิ๊ด ศรีม่วงกลาง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 8 คน ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2477…

600617_เทศน์ก่อนฉัน ที่ทะเลธรรม เรื่อง ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ 2

600617_เทศน์ก่อนฉัน ที่ทะเลธรรม เรื่อง ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ 2

สื่อธรรมะพ่อครู(การเมืองบุญนิยม) ตอน ประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ 2

พ่อครูว่า…วันนี้วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 แรม 8 ค่ำเดือน 7 ปีระกา เมื่อวานนี้ เราได้พูดถึงประชาธิปไตยดีสุดต้องโลกุตระ กันมาบ้างแล้ว วันนี้ก็จะต่อ

ก็ได้อ่านบทความของท่านขุนน้อยไป แต่ก็มีคนทวง ทวงว่า ทำไมไม่ตอบคำถามของ นายกฯ บิ๊กตู่ ว่าน่าจะมีคำตอบที่น่าจะฟังกัน อาตมาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่คนจะฟัง

591121_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ สาธารณโภคีที่สนามหลวงจะเปลี่ยนโลก

591121_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ สาธารณโภคีที่สนามหลวงจะเปลี่ยนโลก

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=1k6k6k4y9S4FgAXOt1rAwlIixO_1hWP3rPIN0ULe2Th0

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfSklLVXhUZkFvVFk

591120_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ รู้เท่าทันผู้มีพรนรก(bad talent)

591120_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ รู้เท่าทันผู้มีพรนรก(bad talent)

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=13kJuqN3LM7XmnNWQmurG7FztMwFtFi9zFS8cTrd4_uE

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfdVB6Q2RTdkFyeVE

591118_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ดับภพจบชาติอย่างพุทธ

591118_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ดับภพจบชาติอย่างพุทธ

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=1G7YQlsNb1cTnK6RpDjJ-QkKymGZYPLKzHbsYqkdVvx4

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfWi1xeW5FV3FtSzA

วิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนคือเกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นองค์รวม ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยจึงจะเกิดวิญญาณ แต่เขาไปบูชาวิญญาณล่องลอย อยู่ไหนไม่รู้ วิญญาณเกิดจากการสัมผัส แล้วเกิดเวทนาจาการสังขาร ในอาการ 32 เรานี้เมื่อกระทบข้างนอกก็เกิดวิญญาณให้เราศึกษา ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วเห็นเทวดาสัตว์นรกเละไปหมด ไม่อ่านอาการ ลิงค นิมิต อุเทส ที่อาตมาสาธยายคืออุเทส แล้วรู้จักเครื่องหมาย

591111_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ธรรมะสองของประชาธิปไตย

591111_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ธรรมะสองของประชาธิปไตย

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=1whu-TdCxQSZOF9_nTVZXyWn94Mmg5p1QWUfKYEAU7xQ

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfekE1SC1EYnpKSVU

ขอยืนยันว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยเรานี้เป็นพระโพธิสัตว์จึงเป็นผู้ที่บรรลุธรรมจริง ถึงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นแค่อรหันต์ เป็น Good and kind King.

เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นอาริยะและเป็นประมุขของประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย 2 ขา

591108_เทศน์ก่อนฉัน รร.ผู้นำ พลังงานระเบิดรัก

591108_เทศน์ก่อนฉัน รร.ผู้นำ พลังงานระเบิดรัก

อ่านต่อหรือดาวโหลดเอกสารได้ที่…https://drive.google.com/open?id=1QAPx6ANbZjSHHqocOz1hu3EU9SN_kFGZICSk2MJ2Eoo

ดาวโหลดเสียงได้ที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35EfRmoxbkRXWTJhSFE

มนุษย์มีพลังงานจิตวิญญาณตัวฉลาด ที่สามารถทำดังกล่าวนี้ได้ จริงๆยังบริสุทธิ์ใจยังไม่มีอะไรแอบแฝง จะมีปัญญาที่ฉลาด หยั่งเข้าไปดูจิตใจจริงๆ ว่าความแอบแฝงซ่อนแฝง ที่มีอัตตา ตัวเราของเราเพื่อตัวเราอยู่ อาการกิริยาของพลังงานนี้เป็นอย่างไรเราจะรู้แล้วจะเข้าใจความจริงอันนี้เราจะฝึกฝนตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดที่สุดได้

591107_เอื้อไออุ่น รร.ผู้นำ จ.กาญจนบุรี ระเบิดแห่งความรักจากพ่อ

591107_เอื้อไออุ่น รร.ผู้นำ จ.กาญจนบุรี ระเบิดแห่งความรักจากพ่อ

อ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารที่…https://drive.google.com/open?id=13Oj9aEd0EPBcylLBzeAxQTkxsUQtvpicmO6UWNfp52A

ดาวโหลดเสียงที่…https://drive.google.com/open?id=0BwwToHwm35Efem8xWVNDZjZiQ0E

คนไทยที่ได้ฟังที่อาตมาพูดนี้จงรักษาการ รับรองความรักอันยิ่งใหญ่ที่แสดงออกนี้ ขอให้แสดงความรักของระเบิดรักของในหลวงที่คุณกำลังแสดงออกนี้ ขอให้แสดงออกต่อเนื่องไป 10 ปีหรือ 20 ปี สนามหลวงอย่าหมดพลังงาน A bomb of love.นี้เลย ถ้ารักษาไว้ได้นี้ มันจะอธิบาย คนจะมาศึกษาวิจัยว่าพฤติกรรมมนุษย์นี้จากจิตวิญญาณมนุษย์ แล้วแสดงออกอันนี้ มันสะท้อนสะท้านใจทั้งนั้น ที่อาตมายกมาพูดนิดเดียวที่ผู้ให้ผู้รับ แล้วผู้ให้กลับเริ่มที่ผู้รับนั้นรับของเรา ทุกคนมีแต่อยากจะให้ให้ให้ คนที่มารับสิ่งที่เราให้ได้เราก็ปลาบปลื้ม จนกระทั่งเราต้องร้องไห้ ก็เขามีการตอบรับกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีแต่ให้กับให้กับให้กับให้