ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเดือนมิถุนายน 2559

  ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเดือนมิถุนายน 2559   1. ภาคกลาง วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2559 ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 15 (หลักสูตร 7 วัน) ณ สวนป่านาบุญ 3 คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กิจกรรมพิเศษ : วันปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันวิชชาราม วันที่ 12 มิถุนายน 2559 4.30 – 6.00 น. สมณะสิกขมาตุ แสดงธรรมรับอรุณ 6.30 – 7.30 น. เช้า ใส่บาตรสมณะและสิกขมาตุ 9.00 – 12.00 น. ธรรมเทศนาโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เปิดรับสมัคร 11…

เชิญแจ้งโรงบุญมังสวิรัติ เนื่องในวันอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

 

งานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕  “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ที่จะจัดในวันที่ ๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ พุทธสถานสันติอโศก นั้น นับเป็นปีพิเศษ คือ ครบรอบ ๗๐ ปี “ในหลวง” ทรงครองราชย์ และ ฉลอง ๔๕ ปี เส้นทางสัมมาอาริยมรรคของพ่อครูด้วย

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฯ จึง ขอเชิญชาวอโศกทั้งมวลและผู้มีจิตกุศลร่วมจัดโรงบุญมังสวิรัติ และกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่และจัดวัน, เวลาให้พอดีสมดุลกันตลอด ๕ วัน

 

20160319_07394820160319_073832

20160320_112229IMG_0032

โดยแจ้งได้ที่

คุณใบแก้ว  ชาวหินฟ้า  

โทร. ๐๘๗ – ๓๙๑ – ๘๔๔๙

คุณปะพัดชา  ชาวหินฟ้า

โทร. ๐๘๘ – ๕๘๕ – ๙๑๐๘

20160528_094839โรงบุญวันที่ 5 มิ.ย

โรงบุญวันที่ 6 มิ.ยโรงบุญวันที่ 7 มิ.ย

โรงบุญวันที่ 8 มิ.ยโรงบุญวันที่ 9 มิ.ย

การประกวดอาหารมังสวิรัติเนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

  การประกวดอาหารมังสวิรัติ เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ (๕ – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาฟังธรรม ชุมชนสันติอโศก หัวข้อ “อาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ รสดี ไร้สารพิษและปราศจากเนื้อเทียม”     หลักการและเหตุผล เพื่อส่งเสริมอาหารมังสวิรัติอันเป็นบุญญาวุธ หมายเลข ๑ ของชาวอโศก ให้เป็นอาหารสุขภาพเพื่อชาวมังสวิรัติอย่างแท้จริง   วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติเด้วยพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและไร้สารพิษ ๒. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รสดี ไม่มีสารเคมีปรุงแต่ง เช่น ผงชูรสเจต่างๆ ซีอิ๊ว ซอส ที่มีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกลูตาเมต ฯลฯ ๓. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รสดี ไม่มีส่วนประกอบของ ไข่ นม และเนื้อเทียมใดๆ ๔. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคภัยเบียดเบียน ๕. เพื่อส่งเสริมการทำอาหารมังสวิรัติที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดภาวะสมดุลของร่างกาย   กำหนดการ ๐๘.๓๐…

การประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

    การประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ (๕ – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) ในหัวข้อ  “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” โดยจะติดประกาศแจ้งผลที่บอร์ดบริเวณหน้าห้องธรรมโสต พุทธสถานสันติอโศก ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙   วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสื่อความรู้ความเข้าใจในคำสอนเรื่อง “เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในรูปของร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒. เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองสื่อคำสอนของพ่อครู ๓. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ๔๕ ปี โพธิกิจ ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์   หลักเกณฑ์การตัดสิน ๑. ประเภทเยาวชน             ๑.๑ ระดับประถมศึกษา             ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ๒. ประเภทบุคคลทั่วไป ๓. ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมีขนาดความยาว ๑ หน้ากระดาษ…

คุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕ ส. โรงช่าง อาคารแปรรูป

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕  ส.  โรงช่าง อาคารแปรรูป การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   นางพรตะวัน   พร้อมจน   ที่อยู่        :  ชมชนราชธานีอโศก  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี การศึกษา :  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง        วิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร       ประสบการณ์ในการทำงาน  :   พยาบาลอาชีพ  ๒๑  ปี                 – คุรุสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ปี ๒๕๔๕ -ปัจจุบัน รู้จักชาวอโศก   : ปี ๒๕๒๘   โดย คุณเพชรตะวัน  ธนะรุ่ง และคุณใบพุทธ  อโศกตระกูล ชักชวนให้ไปงานพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๑๓  ที่พุทธสถานศาลีอโศก  เริ่มปฏิบัติธรรมจริงจัง ต่อเนื่อง ปี ๒๕๓๐ การปฏิบัติธรรมมา  :…

คุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต งาน ยอส. ปี2559

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต การจัดการเรียนรู้บูรณาการสูี่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี2559 สมณะฟ้าไท  สมชาติโก   การศึกษา     คุรุศาสตรบัณฑิต  วค.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่             พุทธสถานราชธานีอโศก  จ.อุบลราชธานี รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยการอ่านหนังสือ                          แสงสูญ ที่ห้องสมุด วค.พระนครศรีอยุธยา  ได้พบชาวอโศก ตอนงานวิสาขบูชา’๒๔ ที่สวนลุมพินี การเริ่มปฏิบัติธรรม : เริ่มกินเจเขี่ย ตอนอายุ  ๒๒  ปี ต่อมา เดือนพฤษภาคม’๒๔ กินเจบริสุทธิ์  เดือนกรกฎาคม’๒๔ กินมื้อเดียว ตัดผมสั้น แต่งชุดมอซอ  เมษายน’๒๔ หัดถอดรองเท้า นุ่งโจงกระเบน ถือศีล เมษายน ๒๕๒๘ ลาออกจากราชการ ตุลาคม ๒๕๒๙ บวชเป็นสมณะ เป้าหมายอุดมคติ  : ต้องการเป็นคนที่หมดกิเลส และช่วยเหลืองานพ่อท่าน ให้มนุษยชาติพ้นทุกข์…

คุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน ค่าย ยอส.

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน การจัดก่ารเรียนรู้บูรณาการวิชาการสู่ฐานงานอาชีพ  งาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   สมณะลานบุญ วชิโร สถานภาพ      : นักบวชชายชาวอโศก การศึกษา       : ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่อยู่ปัจจุบัน : พุทธสถานสันติอโศก  ถ.นวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  คติธรรม        : พึ่งตนได้ก่อน  จึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้  ทำตนให้มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  และไม่ลืมที่จะฝึกหัด                         ลดละกิเลสตนไปด้วย ประสบการณ์ในการทำงาน    :  สอนนักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ มา ๒๔ ปี                         ทำงานการศึกษาสอนนักเรียนสัมมาสิกขา  ๒๐ ปี                         ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารมังสวิรัติ ๒ ปี ปัจจุบัน          : ที่ปรึกษาด้านการศึกษาบุญนิยม…

คุรุและวิทยากร ฐานงานโรงครัว งาน ยอส.

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงานโรงครัว การจัดก่ารเรียนรู้บูรณาการวิชาการสู่ฐานงานอาชีพ  งาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   คุณปะงามงาน   นาวาบุญนิยม    ที่อยู่     :  ชุมชนราชธานีอโศก   จ.อุบลราชธานี การศึกษา :  ปวส. สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะ ประสบการณ์ในการทำงาน  :    ทำงานด้านเอกสารของเอกชน  ๒  ปี   – ทำงานค้าขาย  ๕  ปี -ผู้ประสานงาน C.C.F.  – ศูนย์เด็กเล็ก  ๒  ปี -เข้าวัด ทำงานเพื่อนช่วยเพื่อน ส.เสียงศีล  – งานประชาสมพันธ์ -งานฐานแปรรูปทำงาตัด  – งาน ชมร. – งานฐานเต้าหู้ – เชื้อดี -งานโรงครัว ปฐมอโศก -งานโรงครัวบ้านราช , งานเก็บผัก ,  งานการเงิน จนถึงปัจจุบัน…

คุรุและวิทยากร ทีมจัดงานส่วนกลาง งานยุวชนอโศกสัมพันธ์’๕๙

ประวัติคุรุและวิทยากร  การจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริง  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์’๕๙   ประวัติคุรุและวิทยากร ทีมจัดงานส่วนกลาง   สมณะบินบน  ถิรจิตโต การศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ ๕  (ม.ศ.๕) ที่อยู่             พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ  จ.เชียงใหม่ รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๑๕   จากพี่ชาย  คุณสมพงษ์  ฟังเจริญจิตต์ ประทับใจชาวอโศก  เรื่อง การรับประทานอาหารมังสวิรัติ เริ่มปฏิบัติธรรม โดยการทำทานและรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ พร้อมฝึกรับประทานอาหารมังสวิรัติ เป้าหมายอุดมคติ  ความพ้นทุกข์ สมณะโพธิสิทธิ์  โพธิสิทโธ   การศึกษา     ประถมศึกษาปีที่ ๗  โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร ที่อยู่             พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ  จ.เชียงใหม่ ประสบการณ์ในการทำงาน : ช่างทำเบาะ รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  โดยฟังรายการวิทยุ ๐.๑ ภาคพิเศษ ประทับใจชาวอโศก :…

คุรุและวิทยากร ฐานงานกางเต็นท์เล็ก งาน ยอส. ปี ๒๕๕๙

ประวัติคุรุและวิทยากร  ฐานงานกางเต็นท์เล็ก การจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริง  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙     ประวัติคุรุ/วิทยากร ฐานงานกางเต็นท์เล็ก   สมณะมือมั่น ปูรณกโร การศึกษา       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีวะวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาชีพ            นักบวชชาวอโศก บวชเป็นสมณะชาวอโศก เมื่อ 23 มกราคม 2538 ปัจจุบัน          ดูแลการศึกษาบุญนิยม ที่พุทธสถานราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี   สมณะลานบุญ วชิโร สถานภาพ      : นักบวชชายชาวอโศก การศึกษา    : ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่อยู่ปัจจุบัน   : พุทธสถานสันติอโศก  ถ.นวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  คติธรรม        : พึ่งตนได้ก่อน  จึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้  ทำตนให้มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  และไม่ลืมที่จะฝึกหัด                   …