“ชาวอโศก” แสดงมุทิตาจิต จัดงาน “๘๔ ปี ชาติกาล อาจารย์ ส. ศิวรักษ์” ที่ชุมชนสันติอโศก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ชาวอโศกทั้งมวลร่วมกันแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทำความดีให้กับแผ่นดิน ซึ่งโอกาสนี้ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส. ศิวรักษ์)  จะครบรอบวันเกิดย่างเข้าปีที่ ๘๔  ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙   พ่อครูสมณะโพธิรักษ์และชุมชนชาวอโศกร่วมกับ “สถาบันบุญนิยม”  จึงได้จัดงาน “๘๔ ปี ชาตกาล อาจารย์ ส. ศิวรักษ์” ณ ชุมชนสันติอโศก  โดยมีการเสวนาเรื่อง “คันฉ่องส่องปัญญาชนสยาม : สุลักษณ์ ศิวรักษ์”  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร. อุทัย ดุลยเกษม (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร),  คุณประชา หุตานุวัตร  และคุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๑)  ดำเนินรายการโดยสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (ท่านจันทร์)  ทั้งยังมีการแสดงเดี่ยวขลุ่ยโดยคุณนรภัทร ภาบรรจงจิตต์ (เอิร์ธ) ศิษย์ของ ดร. ธนิสร์…