ความสัมพันธ์อันอบอุ่นที่หน้าพุทธสถานสันติอโศก เมื่อเดือน ๙ ปี ๒๕๕๙

  นับตั้งแต่ร้านรวงต่าง ๆ ในทาวเฮาว์ทั้ง ๒ ฝั่ง บริเวณด้านหน้าพุทธสถานสันติอโศกได้ ย้ายออกไปจนหมดเมื่อเดือนมกราคม  ๒๕๕๙  ตามกำหนดสัญญาเช่า  ซึ่งแต่ละร้านก็ได้เตรียมตัวกันมานานแล้วนั้น ทำให้บรรยากาศซอยกลาง (นวมินทร์ ๔๖) ทางเข้าด้านหน้าพุทธสถานฯ  หรือเรียกกันว่า “ซอยใส่บาตร” ดูสงบอบอุ่น ไม่เร่งรีบและขวักไขว่อย่างเมื่อครั้งมีร้านค้า       คณะกรรมการชุมชนฯ ได้อนุญาตให้ญาติธรรมนำ พืชผักไร้สารพิษ และ อาหารมังสวิรัติ มาจำหน่ายในวันอาทิตย์ซึ่งมีญาติธรรมมาใส่บาตรและฟังธรรมมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว  ดังนั้น บรรยากาศของ “ซอยใส่บาตร” ยามเช้าวันอาทิตย์จึงดูอบอุ่นเป็นพิเศษกว่าวันธรรมดาด้วยผู้คนที่ตั้งใจมารับประทานอาหารมังสวิรัติและซื้อพืชผักไร้สารพิษ  ท่านสมณะ สิกขมาตุ ก็ได้มีโอกาสทักทายถามไถ่พูดคุยกับญาติธรรมที่มาใส่บาตรด้วย เป็นความสัมพันธ์อบอุ่นดั่งญาติสนิท อันหาได้ยากในสังคมเมืองหลวง             นักเรียน “สมุนพระรัก” ก็ได้ฝึกทำอาหารมังสวิรัติมาร่วมจำหน่ายในเช้าวันอาทิตย์ด้วย   ย้อนไปเมื่อชาวชุมชนสันติอโศกได้ช่วยกันทำความสะอาดทาวเฮาว์ทั้ง ๒ ฝั่ง  ตลอดทั้งรื้อรั้วระหว่างทาวเฮาว์แต่ละหลังให้ติดต่อเป็นพื้นที่ยาวตลอด  ก็ได้ใช้พื้นที่นี้จัด “นิทรรศการมีชีวิต ศิลปะ พาณิชย์บุญนิยม ๔ ระดับ”…

25590917_สมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน บันทึกสรุปธรรมโดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง

ท่านสมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน ณ พุทธสถานสีมาอโศก นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ บันทึกสรุปธรรม โดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง มีผู้ฟังธรรม ๒๒๖ คน      บันทึกสรุปธรรมจากท่านสมณะ ท่านสมณะสร้างไท ปณีโต วันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมเข้าวัด-ฟังธรรมมากมาย ถึง ๒๒๖ คน เป็นไปตามที่ท่านสมณะเคยปรารถนาไว้ว่า อยากให้โยมมาฟังธรรมทุกอำเภออย่างน้อยส่งตัวแทนมาอำเภอละ ๑๐ คน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ขัดใจกิเลส ไม่ตามใจกิเลส ท่านสมณะขอกล่าวถึง คำคมของท่านดาไลลามะ ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามท่านดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ “มนุษย์เรานี้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา  แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ  แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน  ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต  เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“ เราไม่เคยใคร่ครวญถึงเทวทูต ๔ เลย ว่ามาเตือนในทุกขณะ ทั้งคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ…

25590903_ธรรมเทศนาสมณะสีมาอโศก สรุปโดยคุณยุทธณา อโนรี

บันทึกสรุปธรรม โดย คุณยุทธณา อโนรี มีผู้ฟังธรรม ๑๑๒ คน เทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรม ณ พุทธสถานสีมาอโศก วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   สมณะสร้างไท ปณีโต   – ก็ขอชื่นชม ที่อุตส่าห์ มาวัดนี้ ทั้งที่น้ำมนต์ก็ไม่รดให้ หวยก็ไม่บอก อะไรหลาย ๆ อย่างตะกรุดตะกั่วก็ไม่มีแจกเครื่องรางของขลังไม่มี ดอกไม้ธูปเทียนไม่มีจุดควันโขมงไม่มี ถือว่ามาได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา – พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “คนใดมีท้องพร่อง ย่อมทนความหิวได้ ผู้ฝึกตนมีความเพียร กินดื่มพอประมาณไม่ทำบาปเพราะอาหาร ท่านเรียกคนนั้นแลว่า สมณะในโลก” ความเป็นสมณะ อย่างที่ท่านสยามกล่าวไปแล้ว ไม่อยู่ที่การโกนหัว ห่มจีวร ในการที่จะมาบวชโกนหัวห่มจีวรนี้ ง่าย ๆ ไม่ยากนะ จะเอาวันละหมื่นวันละแสนองค์ก็ได้ – การเป็นสมณะ เป็นพระ เป็นภิกษุ…

ธรรมเทศนาจากสมณะสีมาอโศก

ธรรมเทศนาจากสมณะสีมาอโศก 1 – 6 กันยายน 2559 ปี 2559 มีสมณะ 6 รูปจำพรรษา ณ พุทธสถานสีมาอโศก   สมณะสร้างไท ปณีโต ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๓     สมณะแก่นผา สารุปโป ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๕     สมณะฝนธรรม พุทธกุโล ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗     สมณะดินทอง นครวโร ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘     สมณะชุบดิน วิชชานันโต ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖     สมณะสยาม สัจจญาโณ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  …

25590829 สมณะสีมาอโศกแสดงธรรม ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา

    วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 สมณะสีมาอโศก 4 รูป คือ สมณะสร้างไท ปณีโต สมณะฝนธรรม พุทธกุโล สมณะดินทอง นครวโร และ สมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน เนื่องในโอกาสเปิดโรงบุญอาหารมังสวิรัติเพื่อรำลึกถึงคุณตาห่วง ศรีสุขวัฒน์ ผู้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างร้านมังสวิรัตินครราชสีมา (มรส.) 935/1-3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-256060 สมณะสร้างไท ปณีโต ชื่อที่พ่อครูตั้งให้คือโยมหายห่วง เมื่อกล่าวถึงโยมห่วง ทำให้ท่านสมณะระลึกถึงพุทธพจน์ ผู้มีศีล มีความเพียรในการละกิเลส ประเสริฐกว่าผู้มีอายุยาวเป็นร้อยๆ ปี หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมของท่านสมณะ คือ “คนคืออะไร” หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นแสนเล่มเลยนะ อยากให้โยมไปหามาอ่านนะ   สมณะฝนธรรม พุทธกุโล การศึกษาของชาวพุทธ ควรมาศึกษาในจิตวิญญาณของตน ฝึกตายตอนเป็นๆ ฝึกจนถึงขั้น…ให้เป็นคนที่เกิดใหม่ ทางจิตวิญญาณ มีน้ำใจ…

25590820_สรุปธรรมเทศนาสีมาอโศกโดย อุบลวรรณ ทิมทอง

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797   คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกแสดงธรรม สมณะสร้างไท ปณีโต พระพุทธเจ้าตรัสว่า… ยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ยากที่ชีวิตสัตว์ จะได้อยู่สุขสบาย ชีวิตก็ลับลา ชีวาก็ลับล่วง … ชีวิตสิ้นทั้งปวง ก็ลับล่วงก็ลับลา เป็นคน ก็มรณะ เป็นพระ ก็มรณา เป็นยาจก เป็นราชา เป็นธรรมดา ของชีวิต เราเกิดมา..ควรเป็นผู้ให้ ให้ทั้งวัตถุ ให้แนวทาง ให้เวลา ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ให้กำลังใจ มีการให้อย่างหนึ่ง เป็นการให้ที่มีพลานุภาพสูง และไม่ต้องเสียเงิน นั่นคือ การให้รอยยิ้ม ท่านสมณะกล่าวถึงเรื่อง “ผี” ผีที่น่ากลัวที่สุด คือ…

สวรรค์ 6 ชั้น เป็นอย่างไร

2016-06-25

คลิปวีดีโอ สวรรค์ 6 ชั้น เป็นอย่างไร

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต

สมณะสยาม สัจจญาโณ ตัดบางส่วนมาจาก

คำเทศนาในรายการวิถีอาริยธรรมทาง บุญนิยมทีวี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

พุทธสถานราชธานีอโศก อุบลราชธานี

ติดตามคำเทศนาทั้งหมดได้ที่นี่

 

25590618 สรุปธรรมและวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

สรุปธรรมและวีดีโอ สมณะเทศน์ก่อนฉันกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. มีผู้เข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน ๑๙๐ คน ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 สรุปธรรมโดย คุณยุทธณา อโนรี วีดีโอคลิป 01 วีดีโอคลิป 02     สมณะสร้างไท ปณีโต   – วันนี้ วันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก็เป็นปกติของ “โครงการเข้าวัดฟังธรรม” วันนี้มีคนมาเข้า “ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ” จำนวน ๗๑ คนด้วย –…

25590611 สรุปธรรมและวีดีโอเทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์สีมาอโศก

สรุปธรรมและวีดีโอเทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. มีผู้เข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน ๑๑๓ คน ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 สรุปธรรมโดย คุณยุทธณา อโนรี รับชมวีดีโอได้ที่นี่   สมณะสร้างไท ปณีโต – วันนี้ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ลงท้ายด้วยเลข ๗ สองเจ็ด พ่อครูฯ ว่าเลขเจ็ดเป็นเลขสำคัญ เลขเกิด พุทธะเกิดก็ต้องเลข ๗…

25590611 คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกเทศน์ก่อนฉัน

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 สมณะสีมาอโศก 3 รูป ได้แก่ สมณะสร้างไท ปณีโต สมณะฝนธรรม พุทธกุโล และ สมณะสยาม สัจจญาโณ เทศน์ก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-212797 มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลา 113 คน

picture2291

picture2306

picture2387

picture2407

picture2411picture2397