ศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ โดย สมณะโพธิรักษ์

 

หนังสือ “ศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ (เล่ม ๑)”  โดย สมณะโพธิรักษ์  จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์กลั่นแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ในโอกาส ย่างเข้าสู่ปีที่ ๒๒ ของหนังสือพิมพ์เราคิดอะไร และเนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการเข็นกงล้อพระธรรมจักรของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งสำนักพิมพ์กลั่นแก่นได้นำมาเป็น “หนังสือที่ระลึก” ในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ ที่ผ่านมา (๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พุทธสถานสันติอโศก)

หนังสือเล่มนี้มีประเด็นสำคัญเรื่อง “บุญ” ที่ชาวพุทธเข้าใจผิดจนกลายเป็น “มิจฉาทิฏฐิ” จึงพากัน “แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธ”   ซึ่งแท้จริง “บุญ” คือ การฆ่ากิเลส อย่างมี “ศิลปะ” อันมีคำอธิบายอย่างละเอียดในหนังสือ “ศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ (เล่ม ๑)”  ขนาด ๖๔ หน้า เล่มนี้

 อ่านสารบัญคลิกที่นี่ >>>> สารบัญหนังสือศิลปะโลกุตระในเพชรพุทธ  

 

20160607_10464820160607_104001

ยอดนิยายของโลก ที่ไขความเป็นมนุษย์ โดย สมณะโพธิรักษ์

  “ยอดนิยายของโลก ที่ไขความเป็นมนุษย์” โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ได้ชี้แนะให้แต่ละคนรู้วิธีการเป็นสุดยอดนักเขียนบท  สุดยอดผู้กำกับและสุดยอดนักแสดง ที่หยุดบทบาทโลดแล่นในนรกอบายใด ๆ ได้  แต่จะแสดงบทบาทดี ทรงคุณค่าเท่านั้น เช่น บทบาทการลดละกิเลสตัณหาอุปาทาน, บทบาทการเจริญกุศลธรรม เสียสละเกื้อกูลสังคม ฯลฯ ….     …ถ้าจะว่าไปแล้ว ชีวิตจริงก็คือละครที่แสนจริง โดยแต่ละคนเป็นทั้งนักเขียนบท นักแสดงและเป็นผู้กำกับบท แถมเล่นได้สุดหัวใจสมจริงสมจังที่สุด เพราะแสดงด้วยจิตวิญญาณดีชั่วตามที่ตนเป็นจริง   แล้วเราควรจะฝึกแล่นบทไหน  ควรจะกำกับฉากชีวิตตนอย่างไร?   เพราะนี่คือชีวิตจริง ไม่ใช่ละครหลังข่าวสมมุติเรื่องราวกันขึ้น  บางคนตลอดชีวิตเล่นเป็นบทเดียว คือ บทผู้ร้ายตัวโกง แม้จะเห็นบทเสียสละ มีการให้ แต่ก็เป็นการให้ซ่อนเล่ห์เพื่อการได้กลับคืนทบทวี   บางคนเป็นนักบวชที่ควรจะต้องเล่นบทบาทดีชี้ทางสว่างไสวให้คนเดินตามอย่างถูกต้อง แต่แล้วกลับติดใจบทบาทผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์แห่งการหลอกลวง พาให้คนงมงายตบทรัพย์แนบเนียน….   ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “คำนำ” หนังสือเล่มนี้ โดย กองบรรณาธิการ “เราคิดอะไร” สำนักพิมพ์กลั่นแก่น ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๒๒ หนังสือพิมพ์เราคิดอะไร. (พิมพ์ครั้งแรก…

หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม” (ตอนจบ)

  หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม”  (ตอนจบ) ธุรกิจบุญนิยม ธุรกิจบุญนิยม  ๔  ระดับ คือ ๑.  กำหนดราคาแลกเปลี่ยน สูงกว่าทุนเล็กน้อยและพยายามให้ต่ำกว่าราคาในตลาด เพียงแต่พอเป็นเครื่องอาศัยตามความจำเป็นของชีวิต ซึ่งมีระดับความสันโดษไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ๒.  กำหนดราคาแลกเปลี่ยน เท่าทุนที่ลงไป พอเป็นเครื่องอาศัยต่อทุนเพื่อทำงานต่อไป ๓.  กำหนดราคาแลกเปลี่ยน ต่ำกว่าทุนที่ลงไป โดยอาจจะไม่รวมค่าแรง ค่าเวลาของตนเองและค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ค่าวัตถุดิบในการผลิตซึ่งผลิตได้เองหรือเก็บจากธรรมชาติที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหา ในส่วนที่กำหนดว่าต่ำกว่าทุนลงไปนี้หรือขาดไปนี้ ผู้นิยมบุญจะถือว่าเป็นกำไรบุญที่ซื้อหาไม่ได้ ๔.  การ ให้เปล่า ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นธุรกิจ   จะเป็นไปได้อย่างไร…ในเมื่อขายต่ำกว่าทุน ??? ๑.  “คนมีคุณ”  คนที่มีสมรรถนะ สมมุติตีค่าวันละ ๒๐๐ บาท แต่เขากินใช้เพียงวันละ ๕๐ บาท นอกนั้นเหลือ ๑๕๐ บาท เป็นส่วนเสียสละเข้าส่วนกลาง เป็นต้น ส่วนกลางที่รวมกันจากสมาชิกทั้งหลายดังตัวอย่างนี้ จะเป็นส่วนไปทำให้ “ขายต่ำกว่าทุนได้แน่นอน” ๒.  “บุญมีค้ำ”  หมายถึง ชุมชนบุญนิยมจะอยู่รวมกันอย่างสังคมพี่น้องหรือสังคมที่มี…

หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม” (ตอนที่ ๒)

  หนังสือ “เปิด…โลกบุญนิยม” (ตอนที่ ๒) ปรัชญาของ “ทุนนิยม” และ “บุญนิยม” ปรัชญาดังกล่าวแบ่งเป็นเรื่องของความดี, ความเก่ง, กำไร, บารมี, การดำเนินชีวิต, วีถีทาง, เป้าประสงค์, จุดมุ่งหมายชีวิต และจุดสุดท้าย โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ทุนนิยม” กับ “บุญนิยม”  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  >>> ตารางเปรียบเทียบปรัชญาของทุนนิยม – บุญนิยม     ๑. ความดี แบบทุนนิยม – – – มีการเสียสละและการให้แต่หวังผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งยิ่งได้มากยิ่งดี แบบบุญนิยม – – – ให้โดยบริสุทธิ์ใจ เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ศึกษาฝึกฝนลดกิเลสจริงจัง   ๒. ความเก่ง แบบทุนนิยม – – – มีการได้เปรียบ การเอารัดเอาเปรียบ การฉวยโอกาส ลวงซ้อนซ่อนเชิง แบบบุญนิยม –…

หนังสือ “เปิด…โลกบุญนิยม” (ตอนที่ ๑)

  หนังสือ “เปิดโลก…บุญนิยม”  (ตอนที่ ๑) “เปิด…โลกบุญนิยม” เป็นหนังสือเล่มบางขนาด ๑๖ หน้า แต่คือสาระสำคัญของ “ระบบบุญนิยม” ซึ่งอธิบายความหมายของคำว่า “บุญนิยม” โดยเปรียบเทียบกับ “ทุนนิยม” ไว้อย่างชัดเจน  สำหรับตอนที่ ๑  เป็นบทความที่เขียนโดย “จริงใจ ตามภูมิ” หรือ “พ่อครูสมณะโพธิรักษ์” นั่นเอง  ๒ เรื่อง คือ  แก้เศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบพุทธ  กับ  ยิ่งฉลาดด้วยกิเลส ยิ่งตั้งหน้าเอาเปรียบ  ยิ่งฉลาดด้วยโลกุตรธรรม ยิ่งตั้งหน้าเสียสละ   แก้เศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบพุทธ โดย “จริงใจ  ตามภูมิ” แก้เศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบพุทธ……มีด้วยหรือ ? มีแน่นนอน… ผู้มี สัมมาทิฏฐิ จริง เมื่อได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธมีผล นั่นก็คือผู้นั้นเริ่มแก้เศรษฐกิจส่วนตนให้อยู่ได้ในสังคมทันที  ถ้าปฏิบัติได้ผลสำเร็จเป็นขั้น ๆ  ก็จะเจริญทางเศรษฐกิจแก่ตนเอง  แล้วจะมีผลช่วยสังคมตั้งแต่วงเล็ก ขยายวงออกไปสู่วงกว้างหรือใหญ่ขึ้น ๆ ไปตามลำดับแห่งความเจริญพุทธธรรมของผู้นั้น ๆ ปรัชญาสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบพุทธนี้ หากพูดออกมาเป็นภาษาชัด ๆ…

งานเขียนหนังสือของ “พ่อครูสมณะโพธิรักษ์” ตั้งแต่สมัยฆราวาสถึงปัจจุบัน

 

งานเขียนหนังสือของ “พ่อครูสมณะโพธิรักษ์” ตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสจนถึงปัจจุบันพิมพ์แล้วกว่าล้านเล่ม

 “พ่อครูสมณะโพธิรักษ์” มีผลงานด้านการเขียนหนังสือหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส โดยช่วงปี ๒๕๐๓ – ๒๕๐๔ ท่านได้เขียนบทความ,  บทโทรทัศน์,  บทกลอนและเรื่องสั้น ลงในวารสารหลายฉบับ เช่น  แม่ศรีเรือน,  ดรุณสาร, รัตนโกสินทร์, ไทยโทรทัศน์,  สตรีสาร, ขวัญดาว, ดาราภาพ, จสช.(จริยสารชีวิต) เป็นต้น โดยใช้นามปากกาต่างๆ กัน เช่น  กุญแจจีย์,  เกื้อ ปรียา,  รุ้ง รังรักษ์,  โบราณ นวทัศน์,  โบราณ ใหม่เสมอ ฯลฯ แม้เมื่อท่านออกบวชแล้วก็ยังคงเขียนหนังสือเผยแพร่ธรรมะอยู่อย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการบรรยายธรรม

 

DSC06505DSC06521

พบกันวันวิจิตรDSC05770DSC08203

สูงหล้า (ปกหลัง)A019think

DSC01345ศีลนั้นสำคัญไฉน

DSC05786 LoveBook10

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด >>> งานเขียนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

 

 

 

เพลงสัจจะชีวิต “คนเอ๋ยคน” โดย ครูรัก รักพงษ์

  เพลงสัจจะชีวิต “คนเอ๋ยคน” โดย รัก  รักพงษ์  จากหนังสือ “ฝากฟ้าฟังเพลง”   โอ้คนเอ๋ย…เอ๋ยคน…โอ้คน (ฮัม)….. พลาดรักหรือไม่สมใจแห่งตน ก็เศร้า..โถคน แล้วเก็บไปให้ทรมาน แต่พอสมรักหรือสมที่ตนต้องการ หวานล้ำหัวใจเบิกบานแสนเอมเปรมชื่นสุขี แม้นโกรธเคียดแค้นก็ให้ดุร้าย เรื่องตายก็เป็นเรื่องเล็กทันที แต่พอชอบใจหัวใจก็ช่างดี เลิศล้ำปรานี โถคน..ช่างเปลี่ยนแปร พลาดรักหรือไม่สมใจแห่งตน ก็เศร้า..โถคน แล้วเก็บไปให้ทรมาน แต่พอสมรักหรือสมที่ตนต้องการ หวานล้ำหัวใจเบิกบานแสนเอมเปรมชื่นสุขี แม้นโกรธเคียดแค้นก็ให้ดุร้าย เรื่องตายก็เป็นเรื่องเล็กทันที แต่พอชอบใจหัวใจก็ช่างดี เลิศล้ำปรานี โถคน..ช่างเปลี่ยนแปร..เปลี่ยนแปลง โธ่ คนเอ๋ย…เอ๋ยคน…(ฮัม)…..โอ้คน ๑๔ ก.พ. ๒๕๐๙   พ่อครูสมณะโพธิรักษ์  ผู้แต่งทั้งคำร้องและทำนอง  ได้กล่าวถึงเพลงนี้ไว้ว่า   เพลง “คนเอ๋ยคน” นี้ แต่งเสร็จ  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๙ ให้นักร้องชายที่มาประกวดรายการ “ขวัญดาว” ชื่อ สุทธิ พิกุล เป็นผู้ขับร้องอัดแผ่นเสียงตรา “หัวใจสีชมพู”…

หนังสือ คนคืออะไร? ทำไมสำคัญนัก? โดย สมณะโพธิรักษ์

  หนังสือ “คน” คืออะไร? ทำไมสำคัญนัก? โดย  สมณะโพธิรักษ์   หนึ่งในห้าเล่มของหนังสือชุด “ส.ค.ส. สาส์นความสุข” /  หนังสือ “เล่มแรก” ที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เขียน   หนังสือชุด “ส.ค.ส. (สาส์นความสุข)” ทั้ง ๕ เรื่องนี้ พิมพ์ออกเผยแพร่ในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๗  เป็นหนังสือ “ชุด” ที่น่าสนใจน่าศึกษา เนื่องจากเป็นธรรมะในชีวิตประจำวัน  เป็นเสมือนแผนที่นำทางว่าเราต้องทำ  ต้องพูด  ต้องคิด อย่างไร? จึงจะถูกต้อง  ถูกตรง  ถูกแท้ ซึ่งเป็นการสั่งสม “กุศลกรรม” ที่เป็นสัมมาทิฏฐิไปพร้อมสรรพ   ๑ ใน ๕ เล่ม ที่ได้รับความสนใจอย่างสม่ำเสมอ คือ “คน” คืออะไร? ทำไมสำคัญนัก? (ดาวน์โหลดหนังสือ “คน” คืออะไร? ทำไมสำคัญนัก?…

ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับสมบูรณ์ โดย สมณะโพธิรักษ์

  หนังสือ ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับสมบูรณ์ โดย สมณะโพธิรักษ์   “ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับสมบูรณ์” คือ หนังสือเล่มล่าสุดของ “พ่อครูสมณะโพธิรักษ์” ที่ธรรมทัศน์สมาคมรวบรวมจัดพิมพ์จากที่เคยพิมพ์มาแล้วถึง ๘ ครั้ง รวมจำนวน ๖ หมื่นกว่าเล่ม เนื่องจากเรื่องของ “ความรัก” นี้ ทันสมัยอยู่เสมอและเป็นเรื่องสำคัญที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งผู้เขียนได้ประมวล “ความรัก” ในโลกลงเป็น ๑๐ มิติ  คือ   มิติที่ ๑     ความรักที่เลวที่สุด ไร้ค่าที่สุด คือ ระหว่างเพศหรือเมถุนเพราะเห็นแก่ตัวในวงแคบที่สุด มีอารมณ์ร่วมอยู่นิดเดียวแต่จ่ายเหลือเกิน ใช้จ่ายเหลือเกิน เรียกว่า  “กามนิยม”  (หรือ “ทารกนิยม” หรือ “เมถุนนิยม”)           มิติที่ ๒   ความรักระหว่างสายโลหิต พ่อ – แม่ – ลูก…