ความเป็นมาของ “วันอโศกรำลึก”

  “วันอโศกรำลึก” คือ วันเกิด “สมณะ”   ปี ๒๕๒๕  อันเป็นปี “อโศกนักษัตร” คือ เป็นปีที่ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์มีอายุครบ ๔ รอบ และ นับตั้งแต่ท่านออกบวชเมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓  มาถึงปี ๒๕๒๕  ก็ครบ ๑๒ ปี พอดี   พวกเราลูกๆ ต่างได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการอบรมสั่งสอน จึงลงความเห็นว่าน่าจะมีการแสดงความกตัญญูในวาระอันควรนี้อย่างไรกันหรือไม่?     คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติได้นำข้อเสนอนี้เข้าที่ประชุม และมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรจะมีการแสดงความกตัญญูกตเวทีกันให้เป็นรูปธรรมในวันเกิดของพ่อท่าน  คือ  ๕ มิถุนายน  แต่ในส่วนของพ่อท่านนั้น ไม่ประสงค์จะให้มาเน้นที่ตัวท่าน  ถ้าจะระลึกก็อยากให้เป็นการระลึกถึงความเป็นสากล  ไม่เจาะจงตัวบุคคล   คณะกรรมการจึงได้ปรึกษากันว่าจะใช้ชื่ออะไรจึงจะดูเหมาะ  มีการโหวตกันหลายชื่อ  ในที่สุดก็ได้ชื่อว่า “อโศกรำลึก”   ดังนั้นใน ปี ๒๕๒๕  งาน “อโศกรำลึก ครั้งที่ ๑”  จึงเกิดขึ้นที่ “พุทธสถานปฐมอโศก” …

ความหมายของ “วันอโศกรำลึก”

  ลำดับการเกิดความหมายของ “วันอโศกรำลึก”   ใน งานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓  ซึ่งจัดที่พุทธสถานปฐมอโศก เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ (อันเป็นปีที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ อายุ ๕๐ ปี หรือครึ่งศตวรรษ) ในช่วงทำวัตรเช้าวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ่อครูได้ให้ ความหมายและความสำคัญของ “วันอโศกรำลึก” ไว้ ๔ ประการ คือ ๑. เป็นวันพลังสามัคคี ๒. เป็นวันกตัญญูกตเวที ๓. เป็นวันพี่เกิดน้อง ๔. เป็นวันรำลึกและสำนึก (จาก “สารอโศก” ฉบับ อโศกรำลึก : มิถุนายน ๒๕๒๗ หน้า ๑๒๘)   ใน “งานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๕”  ซึ่งจัดที่พุทธสถานสันติอโศก เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน…

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

รวมญาติสาดน้ำใจ ตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

เทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลไทยออกระเบียบคุมเข้มช่วงสงกรานต์ เปิด 8 ข้อระเบียบ ห้ามแป้ง-ห้ามโป๊-ห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์

สอดคล้องกับงานตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย 13-15 เมษายนนี้ ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี เป็นงานที่ไม่ได้ชวนคนมาสาดน้ำอย่างสาดเสียเทเสีย แต่จะชวนประชาชนไทย มาสาดมาเทน้ำใจให้กันในงานตลาดอาริยะครั้งที่ ๓๗ มหกรรมสินค้าราคาต่ำกว่าทุน แบบ”บุญนิยม”

วัฒนธรรมบุญนิยม

วัฒนธรรมบุญนิยม บทนำ เพราะเวลาในอดีต ได้ผ่านไปแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้ว ส่วนเวลาในอนาคต ก็ยังมาไม่ถึง ทำอะไรมันไม่ได้ เวลาในปัจจุบัน จึงเป็นของเราอย่างแท้จริง จะเจริญขึ้น หรือจะเสื่อมลง อยู่ที่ปัจจุบันทั้งนั้น อย่าไปมัวหลงยึดมั่นอดีต หลงยึดมั่น อนาคตกัน เป็นอันขาด ด้วยการดำรงสติคงมั่น กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ แก้ไขละลดล้าง ความไม่ดี ไม่ถูกต้อง ที่เห็นที่รู้ในปัจจุบัน ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเสีย โดยการรู้เท่าทัน กิเลสที่เกิด จับตัวได้ทัน ปฏิบัติให้สัมมาทิฏฐิ ไม่ทำตามที่กิเลส มันบงการ มันเป็นเจ้านายเรา มานานแล้ว แก้ได้ที่ปัจจุบันนี้ ทุกปัจจุบัน ที่เราแก้ไขมิจฉาทิฏฐิ เราก็เพิ่ม สัมมาทิฏฐิมากขึ้น สั่งสมให้แก่ตนเอง จึงไม่ต้องสงสัย ในอนาคต ปัจจุบันขณะ จึงเป็นตัวแปร ที่สำคัญสุด ยิ่งถ้าเรามีความรู้ ในสัมมาทิฏฐิ ชัดตรงทาง ที่ได้จากการคบหาสัตบุรุษ  ได้ฟังสัทธรรม เกิดศรัทธาเชื่อมั่น หันมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมชีวิต มาเป็นคนดี ที่ดียิ่งขึ้น…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV ก่อนจะเป็นบุญนิยมทีวี สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ ได้ดำเนินงานมาขึ้นปีที่ ๖ ยังมั่นคง ในการจะผลิตรายการ เพื่อมนุษยชาติ อย่างสม่ำเสมอ  เมื่อประชาชนลุกกันขึ้นมา เพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณ ที่กอบโกย โกงกินบ้านเมือง กันอย่างตะกรุมตะกราม และไร้ยางอาย เราจึงเข้าร่วมงานการกุศลนี้ ถ่ายทอดสด การชุมนุมประท้วงครั้งนี้ ร่วมกับ กองทัพประชาชน โค่นระบอบทักษิณ (กปท.) ที่สวนลุมพินี จนกระทั่ง ย้ายมาที่อุรุพงษ์ และย้ายไปที่ ผ่านฟ้าลีลาศ ร่วมกับคณะกรรมการ ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ซึ่งเป็นการชุมนุม ประท้วง ครั้งประวัติศาสตร์ ที่มีประชาชนเข้าร่วมชุมนุม มากที่สุด FMTV ได้ยืนหยัดยืนยัน ร่วมถ่ายทอดสด ตลอดถึง ๒๘๙ วัน การชุมนุมครั้งนี้ มีประชาชนเข้าร่วมชุมนุม จำนวนมากมายมหาศาล ยิ่งทำให้ FMTV พัฒนาการทำงานมากขึ้น เมื่อมีการใช้ กฎอัยการศึก และสุดท้าย มีการรัฐประหาร…