590929-591009 เทศกาลกินเจที่ราชธานีอโศก

590929-591009 เทศกาลกินเจที่ราชธานีอโศก

หมู่บ้านราชธานีอโศกจัดงานมหกรรมการถือศีลกินเจที่สหกรณ์บุญนิยม อำเภอวารินชำราบ เปิดบริการอาหารเจ เวลา 06.00-16.00 น. และอุทยานบุญนิยม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดเวลา 06.00-19.00 น. ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2559 ปีนี้อบอุ่นคับคั่งทั้งผู้มากินเจและผู้มาร่วมงาน ปีนี้บ้านราชฯมีผู้มาช่วยงานกัน ทั้งชาวบ้านราชและพี่น้องลูกหลานที่แวะเวียนมาจำนวน 580 คน เป็นศิษย์เก่า 84 คน

590818-19 นร.สัมมาสิกขาฯ นศ.อาชีวะฯ ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์

590818-19 นร.สัมมาสิกขาฯ นศ.อาชีวะฯ ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์

          วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2559 นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกและนักศึกษาอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม ได้ไปทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และต่อมานักเรียนระดับประถมศึกษาไปทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

590812-14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “บูชาบุพการี” ที่ราชธานีอโศก

590812-14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “บูชาบุพการี” ที่ราชธานีอโศก

          เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ชาวชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศกร่วมกับสถาบันการศึกษาในชุมชนคือ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม   ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมบูชาบุพการีวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12-14 ส.ค. 2559

590804 นร.-นศ. จากราชธานีอโศกร่วมเดินประชาสัมพันธ์ชวนคนอุบลฯ ไปออกเสียงประชามติร่าง รธน.

590804 นร.-นศ. จากราชธานีอโศกร่วมเดินประชาสัมพันธ์ชวนคนอุบลฯ ไปออกเสียงประชามติร่าง รธน.

 เช้าวันพฤหัสบดีที่  4 ส.ค. 2559 เป็นวันพิเศษที่ นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม พร้อมด้วยคุรุจำนวน 120 คน ไปร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์ให้ชาวอุบลราชธานีไปออกเสียงประชามติ

590719-20 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ราชธานีอโศก

590719-20 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ราชธานีอโศก

         วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่สมณะ สิกขมาตุอยู่ประจำอาราม ในช่วงนี้มีญาติธรรมหลายคนเดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนบุญนิยม เพื่อมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ช่วงเข้าพรรษาจึงเป็นการมาศึกษาอยู่ร่วมกัน ทั้งฐานะนักบวชและญาติโยม

590704-08 ค่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

590704-08 ค่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หมู่บ้านราชธานีอโศกจัดการอบรมให้แก่คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83  อำเภอบุณฑริก จ. อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 5 อุบลราชธานี  ในค่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

590630 สัมมาสิกขาราชธานีอโศกรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน และนับรายหัว นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม

 

590630 สัมมาสิกขาราชธานีอโศกรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน และนับรายหัว นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเขต 4 พร้อมคณะกรรมการ 2 ท่านมาประเมินการประกันคุณภาพภายในและ คณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีมาตรวจนับรายหัวนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชารามในวันเดียวกัน

590626 พิธีไหว้ครูที่ราชธานีอโศก

590626 พิธีไหว้ครูที่ราชธานีอโศก

พิธีไหว้ครูหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นพิธีไหว้ครูของสถาบันการศึกษาบุญนิยมร่วมกันคือ นิสิต มหาวิชชารามนาวาบุญนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม และโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกปีการศึกษา 2559 จัดพิธีไหว้ครูในวันที่ 26 มิถุนายน 2559

๕๙๐๕๑๘ ค่ายบูรณาการทักษะชีวิต ความเข้มแข็งของ “บวร”

๕๙๐๕๑๘ ค่ายบูรณาการทักษะชีวิต ความเข้มแข็งของ “บวร

ช่วงวันที่ ๑๔ -๑๘ พฤษภาม ๒๕๕๙ เป็นช่วงเปิดเทอม ที่บ้านราชเมืองเรือก็ได้จัดค่ายเปิดเทอมสำหรับนักเรียนสัมมาสิกขาและอาชีวศึกษาขึ้น ชื่อว่าค่าย บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อปรับจิตใจของนักเรียนที่ปิดเทอมไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านให้เข้ากับวิถีชีวิตบุญนิยม จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตของตนเองและชุมชน

590516 โฮมแฮงเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ที่บ้านราชฯ

590516 โฮมแฮงเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ที่บ้านราชฯ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่บ้านราชฯเมืองเรือ ได้มีการระดมกำลังกันไปเกี่ยวข้าวที่นาข้างเฮือน สวน. หน้าโรงปุ๋ย เป็นที่นาจำนวน ๒ ไร่ที่ได้ปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอรี่ โดยที่นาแห่งนี้เป็นที่นาปรับใหม่ ทำนาเป็นปีแรก ข้าวที่ปลูกนี้ปลูกด้วยวิธีการใช้รถหยอด ที่โครงการเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก ได้มาสาธิตและทำการปลูกข้าวไว้ เมื่อปีที่ผ่านมา