สาระนิพนธ์ ศิษย์เก่า ฉบับพิเศษ ” เปิดใจ “

 

สาระนิพนธ์ ศิษย์เก่า ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ… ” เปิดใจ “

 

นับเป็นเรื่องราว ในรั้วสัมมาสิกขาทุกสาขา…ที่..เหล่าศิษย์… เมื่อตั้งใจ พากเพียรกระทั่งจบ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ทุกคน จักต้องจัดทำสาระนิพนธ์ อันเป็นเสมือน..บันทึกบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในระหว่างก้าวมาสู่กระบวนการศึกษา แบบ สัมมาสิกขา ตั้งแต่แรก…จนกระทั่งจบ ฯ แล้วถ่ายทอดออกมาอย่างน่าสนใจ… เพื่อน้อมถวายพ่อท่าน…ก่อนที่จะทำพิธีรับกลด…แล้วน้อมกราบอำลา เพื่อก้าวสู่โลกแห่งความผู้ใหญ่… หรือ ร่วมอยู่ศึกษาในหมู่กลุ่มพัฒนาตนเป็นคนดี มีศีลอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

นับเป็นบันทึก…ที่เปี่ยมพลังจากบทเรียนชีวิตจริงในช่วงชีวิต ๖ ปี ที่มีคุณค่า และน่าติดตามอย่างยิ่ง…