ชาวชุมชนสันติอโศก, นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกและญาติธรรม ร่วมกันเป็นผู้ให้และผู้รับใน “เทศกาลกินเจ” วันที่ ๑–๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ร้านชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก

  “เทศกาลเจ” ที่ ชมรมมังสวิริติหน้าสันติอโศก เมื่อวันที่ ๑–๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผ่านไปด้วยความลงตัว  ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๒ ที่ “แจกฟรี” (อุดมคติบุญนิยม ข้อที่ ๔ : ข้อ ๑. ขายถูกกว่าตลาด  ข้อ ๒. ขายเท่าทุน  ข้อ ๓. ขายต่ำกว่าทุน  ข้อ ๔. ให้ฟรี) สำหรับผู้ที่รับประทานที่ร้าน   จะจำหน่ายเฉพาะซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน         “เจ๊ชล” หรือ คุณชลลดา พันธุเมธากุล หนึ่งในทีม “ผู้รับใช้ (ผรช.)”  และแม่ครัวหลัก บอกว่าปีนี้ แจกฟรี เหมือนปีที่แล้วเพราะใจอยากจะ “ให้”  อยากให้เป็นโรงทานและช่วงนี้ผักค่อนข้างมาก  เป็นผักไร้สารพิษจากหลายแหล่ง  จึงไม่ขาดแคลนผักเลย  ประทับใจคนวัดและชาวชุมชนฯ ที่มาช่วยกันเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่เช้ามืด  เพราะเป็นช่วงที่ต้องทำอาหารออกให้ทัน  เมื่อมาช่วยกันมากหน่อยก็ไม่เหนื่อย  รวมทั้ง…

“สมุนพระรัก” ฝึกงานอย่างแข็งขันในช่วงเทศกาลเจ (๑-๙ ต.ค. ๒๕๕๙)

 

นักเรียนกลุ่ม “สมุนพระรัก”

ร่วมกิจกรรมในช่วง “เทศกาลเจ”  ๑ – ๙ ต.ค. ๒๕๕๙

ที่ปากซอยนวมินทร์ ๔๔   ข้างร้านชมรมมังวิรัติหน้าสันติอโศก

 

20161004_081611 B 20161009_075413

B 20161009_075647 20161008_083547

B 20161004_081643 B 20161004_081708

B 20161004_081909 B 20161008_083246

20161008_083339 B 20161009_075934

B 20161004_070945 20161009_075547

“เทศกาลเจ” ทุกปีที่ผ่านมานั้น “ครูดาว” (ศศิธร  จเร) ได้นำพานักเรียน กลุ่มสมุนพระรัก  นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ชุมชนสันติอโศก  ร่วมกิจกรรมจำหน่ายอาหารเจในราคาบุญนิยมเพื่อเผยแพร่และฝึกเรียนรู้การพึ่งตนเอง

ในปีนี้ก็เช่นกัน นักเรียนกลุ่มนี้เติบโตขึ้น  รู้จักรับผิดชอบได้มากขึ้น  ผู้เป็นพี่ก็รู้จักดูแลน้อง โดยมีคณะครูและผู้ปกครองช่วยกันดูแลบอกสอน  สร้างความเอ็นดูให้กับผู้ที่ผ่านไปมา  ได้รับการอุดหนุนอย่างอบอุ่น

เพลินวาน “การบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๗”

ประสบการณ์เรียน ป. โท สาขา“การบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๗” โดย นางสาวใบบุญ  ชาติบุญนิยม นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕   ก. กิจกรรมสัมพันธ์ ๑. พิธีไหว้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   เปิดเทอมใหม่ต้องมีพิธีไหว้พ่อขุน    จัดงานโดยรุ่นพี่        พวกเรารุ่นน้องจึงไปสังเกตการณ์ ดูเขาจัดเครื่องบวงสรวง         เผื่อรุ่นเราจัดในปีหน้า  จะได้ทำเป็น  ดาวโหลดดูรายละเอียด****  ๑ กิจกรรมไหว้พ่อขุนรามคำแหง     ๒. งาน “รับน้อง ส่งพี่ ปี ๒๕๕๓”  ที่ วังรีรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  งาน “รับน้อง ส่งพี่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓”  จัดโดยพี่รุ่นที่ ๑๖  “เลี้ยงส่งพี่รุ่นที่ ๑๘  และต้อนรับน้องรุ่นที่ ๑๗ คือรุ่นของพวกเรานี่เอง”  จัดที่ วังรี…

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร    โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก มอบหมายให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ และคุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม เข่้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน/เปิดการสัมมนา เปิดการสัมมนาโดย นายอดินันท์  ปากบารา  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. แนวทางการบริหาร การจัดการ การเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การบริหารจัดการเวลเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”     ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร…

งานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 18 -28 สิงหาคม 2559 เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี แนวคิดในการจัดงาน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ 3. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย 4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก นักเรียนตั้งแต ชั้น ม.๑- ม.๖ และนักเรียนสมุนพระรัก…

อาหารอินทรีย์ในโรงเรียน : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ Organic to School: อาหารอินทรีย์ในโรงเรียน (ประสบการณ์จากญี่ปุ่น)   วันจันทร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๘๐๓ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกมอบหมายให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ  และคุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม เข้าร่วมงานในครั้งนี้     08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น.     กล่าวเปิดเวทีโดย ดร. นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก-สร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 09.10 – 09.15 น.     รายงานวัตถุประสงค์และแนะนำวิทยากร โดย…

รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

งานสมัชชาุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘  “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๙  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีร่วมจัด โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก มอบให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ  คุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม และคุรุปีรัก ชาวหินฟ้า เข้าร่วมงาน “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนคุณธรรมแห่งชาติ” โดยมี ทีมบุญนิยมทีวี ไปถ่ายทำข่าว นำโดย น.ส.กลาง  ณัฐนที และนักเรียนอาชีวะศีรษะอโศก   วัตถุประสงค์การจัดงาน…

เปลี่ยนแล้วค่ะ !!! ในเทศกาลถือศีลกินเจ ๒๕๕๙ ที่ ชมร. สันติอโศก

  “เทศกาลถือศีลกินเจ” ที่ ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก ผ่านไปได้ ๒ วัน (เสาร์ที่ ๑ – อาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) ได้รับความสนใจจากคน กทม. อย่างดียิ่ง โดยมารับประทานที่ร้าน ฟรี ทุกวัน (หยุดวันจันทร์) จะจำหน่ายเฉพาะนำกลับไปบ้าน   นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก และ นักเรียนกลุ่มสมุนพระรัก ลูกหลานของเรา ได้ฝึกงานกันอย่างเต็มที่จากประสบการณ์จริง ทุกคน “เป็นงาน” ทำให้คุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยาย คุณน้า คุณอา ยิ้มไม่หุบด้วยความปลื้มใจ     ขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างหนึ่ง คือ ผ้ากันเปื้อน ของนักเรียนที่มีเครื่องหมายการค้าของสินค้าบางชนิดอยู่บนผืนผ้า มองดูเหมือนกับว่าเราสนับสนุนสินค้านั้นๆ หรือ? โดยเฉพาะหากภาพเหล่านี้เผยแพร่ไป นักเรียนของเราจะมิกลายเป็นนางแบบโฆษณาไปหรือ?   ชาว ชมร. และชาวชุมชนฯ จึงจัดการปรับเปลี่ยนทันทีในวันที่ ๔ ของเทศกาลนี้ โดย คุณอาศีลบูชา ได้หาผ้าสีใกล้เคียงกับสีเหลืองเท่าที่มีอยู่ในห้องจักรมาตัดเย็บเป็นผ้ากันเปื้อนและผ้าโพกผมให้นักเรียนเปลี่ยน…

“ความสุข สนุกและประทับใจ” สันติอโศก

“ความสุข สนุกและประทับใจ” ด.ญ. พิมพ์ตะวัน สุวรรณรักษา ความประทับใจในงานวันแม่… สิ่งที่หนูประทับใจมีอยู่มากเลยค่ะ เริ่มจาก…การได้ทำกิจกรรรมสัมพันธ์กับแม่เช่น การเล่นเกมสันทนาการร่วมกัน ได้ทานข้าวพูดคุย ลงงานร่วมแรงทำงานกัน ทำให้หนูได้รู้สึก อบอุ่น มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับแม่ค่ะ และต่อมาคือ กิจกรรม การแสดงค่ะ การแสดงของพวกหนูเด็กๆนักเรียนสัมมาสิกขาก็มีกันหลายชุดการแสดงเลยค่ะ ไม่วาจะเป็นทั้งการแสดงของชั้นปี การเต้น รำประกอบรีวิวเพลง พวกหนู ม.2หญิงได้เต้น รีวิวเพลงสาวสัมมาสิกขา เพ้ออะไร และที่พิเศษคือ เพลงวิมานดิน ที่พวกหนูตั้งฝึกซ้อมเพื่องานวันแม่ การแสดงของแต่ละชั้นปีตั้งแต่ม.1-ม.ปลาย ก็เป็นละครที่คิด สร้าง ขึ้นกันมาเองทั้งนั้นค่ะ กว่าจะได้มาเป็นละครวันแม่ก็มีเบื้องหลังอยู่นะคะ ……ไม่ใช่แค่2-3วันที่จะได้ละครมาแสดงเลย พวกหนูต้องเริ่มจากการคิดพล็อตเรื่อง คิดตัวละคร แบ่งตัวละครเริ่มต้นแค่คิดเนื้อใช้เวลาไปอาทิตย์กว่าเลยค่ะกว่าจะลงตัว จากนั้นก็ต้องรวมประชุมกันนับไม่ถ้วนเพื่อมาซ้อมละครให้ออกมา-OK-ในครั้งนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือกัน และที่สุดคือคุรุ รุ่นพี่ทุกๆคนค่ะที่คอยมาควบคุมดูแลการซ้อมการแสดงทุกครั้ง ตอนแรกหนูก็คิดว่ามันจะออกมาไม่โอ….. แต่พอวันจริงแม้มันจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ตั้งใจแสดงจนท้ายที่สุดก็สามารถทำให้แม่ประทับใจกันได้ค่ะ><           … กิจกรรมเปิดใจ/ลูกอ่านเรียงความ.. คู่แม่และลูกแต่ละคู่ที่ออกมา ดูอบอุ่น และซึ้งมากค่ะทำให้แต่ละคนได้รู้สึก และรับรู้ว่า  แม่คือผู้ที่ประเสริฐ คือผู้ที่รักเรามากแค่ไหน และแม่ก็รูว่าลูกเองก็รักแม่มากเช่นกันค่ะ กิจกรรมสุดท้ายคือ บูชาบุพการี หนูได้กราบขอขมาในสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับแม่…

“แม่คะ หนูรักแม่ค่ะ” สันติอโศก

  “แม่คะ หนูรักแม่มากที่สุดค่ะ”    เรียงความวันแม่ ด.ญ.พิมพ์ตะวัน   สุวรรณรักษา   ( ตะวัน )  ม.๒          หลายปีมาแล้วที่เรื่องเล่า เรื่องหนึ่งถูกถ่ายทอด เข้ามาสู่จิตใจฉัน ซึ่งเรื่องเล่านั้นก็มีอยู่ว่า ในอดีตเมื่อ ๑๓ ปีก่อน  มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ให้กำเนิดฉันมา ทำให้มีชีวิตที่ดำเนินมาได้จนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงยามที่ฉันร้องไห้ ยามที่ฉันหิว ยามที่ฉันเจ็บป่วยไม่สบาย หรือถึงคราวที่ฉันท้อแท้  ผู้หญิงคนนี้ก็คอยโอบกอด ปลอบโยนให้กำลังใจฉันเสมอหลายครั้งที่ฉันทำให้คนผู้นี้ต้องเสียใจ แต่…หารู้ไม่ว่าผู้หญิงคนนี้มิเคยโกรธเกลียดฉันเลยและผู้หญิงคนนี้ก็หาใช่ใครที่ไหน นั่นก็คือ “แม่”ของฉันเอง          เรื่องราวที่ฉันจะกล่าวต่อไปนี้ได้ถ่ายทอดมาจากใจของฉันที่ตั้งใจจะเขียนลงในกระดาษแผ่นนี้… หลากหลายคำพูด หลากหลายจิตใจ ต่างก็คิดต่างก็พูดถึงคำว่าแม่ แตกต่างกันออกไป หลายคนก็มักชอบบอกว่าแม่ชอบบ่น ชอบว่า และชอบมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวลูกมากเกินไป แต่เขากลับไม่รู้เลยว่า ทั้งชีวิตของแม่นี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อใคร  ทุกสิ่งทุกอย่างแม่ทำเพื่อลูกมาโดยตลอด ที่แม่มัวแต่ทำงานก็เพื่อจะได้มีเงินให้ลูกใช้จ่าย อนาคตจะได้เรียนจบสูงๆมีการงานมีฐานะที่ดี แม่ไม่เคยคิดที่จะทิ้งลูกเลย แม่ไม่เคยคิดที่จะสนใจแต่เรื่องตัวเอง และสิ่งที่แม่คิดอยู่ประจำมันมีค่ากว่าสิ่งทั้งปวงคือ เรื่องราวของลูก ไม่ว่าจะเป็นยามที่ลูกเจ็บป่วย แม่ก็ได้แต่เป็นห่วงเป็นใยบางครั้งตอนเด็กที่ลูกร้องไห้ แม่ก็ต้องมาคอยปลอบจนแม่ไม่ได้นอน อีกสิ่งหนึ่งที่แม่เฝ้าหวังนั่นก็คือตัวของลูกที่จะเติบโต เป็นคนดีในสังคม  ลูกจะทำให้ได้ตามที่แม่หวังนะคะ  และหนูอยากบอกแม่ว่า “แม่คะ…