สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เชื่อมสัมพันธ์ เยาวชนไทย นักเรียนเกาหลีใต้ จากประเทศเกาหลี มาเข้าค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวอโศก โดยมีนักเรียนสัมมาสิกขาและอาชีวะศึกษาศีรษะอโศกเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบพอเพียง กินง่าย อยู่ง่าย แต่ขยัน ทำงาน และศึกษาเรียนรู้ 

ก่อนปิดค่ายก็ได้มีกิจกรรมอำลา เพื่อเป็นการระลึกถึงกัน…

โรงบุญมังสวิรัติ ถวายอาลัยในหลวง ร.๙

วันที่ ๑๙ -๒๙ พ.ย. ๕๙ รวม ๑๐ วัน นร.สัมมาสิกขาศีรษะอโศก และ ผู้ใหญ่ชาวชุมชน เป็นเจ้าภาพ ร่มแรง ร่วมใจ กันทำอาหารแจก ที่สนามหลวง ณ เต้นท์ “กองทัพธรรม” ซึ่งตื่นแต่เช้า ตี ๓ เป็นรอบแรก รอบสอง ตี ๔ ครึ่ง และรอบ ๖ โมงเช้า เพื่อเดินทางจากสันติอโศก มาเพื่อทำอาหารแจกแต่เช้า มีเมนูยอดฮิต ข้าวเหนียมส้มตำ ผัดผักบุ้ง มันนึ่ง อื่นๆ เด็ก นร.ได้ฝึกการทำงาน เพื่อการให้สิ่งที่ดี แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในหลวง ร.๙ ที่ท่านทุ่มเททำสิ่งดีให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ที่พวกเราต้องพากเพียรเจริญรอยตาม

โรงบุญ “กองทัพธรรม” 

วันอังคารที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ ตามรอย “กษัตริย์เกษตร” ในหลวงรักเรา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกีรยติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ พระองค์ทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้อยู่ดีกินดี ให้แนวทาง และปัญญา ที่จะดำรงตนอย่างมีความสุขและยั่งยืน…

( เศรษฐกิจของเรา ขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ที่ได้มาสร้างความเจริญต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของเกษตรเป็นสำคัญ )

พระบรมราโชวาท.

“น้อมถวายอาลัย”

ชาวหมู่บ้านศีรษะอโศก และประชาชนทุกภาคส่วน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมถวายความอาลัยในพระบรมโกศ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ตามรอยพระราชา แบบพอเพียง

ในวันนี้มีกิจนิมนต์ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะถ่องแท้ วินยธโร สมณะผองไท รัตนปัญโญ พร้อมด้วยญาติธรรม เดินทางไปร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อดีต ผู้จัดการ ธกส.ประยุทธ์ ศิวาโมกข์ ณ บ้านเดียง ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ในพื้นที่ 30 ไร่ ได้บริหารจัดการพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ตามสูตรพระราชา โดยทำกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง และใช้ไฟฟ้า และสูบน้ำจาก โซล่าเซล…

ญาติธรรมชาวศีรษะอโศก ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ร.๙ ในพระบรมโกศ

 21 ตค. 2559 เวลา 16.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งชาวชุมชนศีรษะอโศกก็ได้เดินทางไปร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมโกศ ที่ศาลากลางจังหวัด 

cr:boonniyom airline 

ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕

  ผลการประกวดร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๕ ในหัวข้อ “๔๕ ปี สีหนาท เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” วัตถุประสงค์ ๑.  เพื่อสื่อความรู้ความเข้าใจในคำสอนเรื่อง “เพชรพุทธสุดยอดศิลป์” ในรูปของร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒.  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองสื่อคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๓.  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ๔๕ ปี โพธิกิจของพ่อครู    อ่านผลงานทั้งหมดคลิกที่นี่ >>>>> ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัล     ประเภทประชาชนทั่วไป ร้อยแก้ว รางวัลที่ ๑ นายทนสู้ อุปชาใต้ (๔๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพฯ อ.เมือง จ. เชียงใหม่) รางวัลที่ ๒ น.ส.ใบฟ้า ธัมทะมาลา (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลที่ ๓ คุณเกื้อดิน สุวรรณ์ (พุทธสถานราชธานีอโศก) รางวัลชมเชย น.ส.บุญมีธรรม กล้าจน (พุทธสถานราชธานีอโศก)  …

คุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕ ส. โรงช่าง อาคารแปรรูป

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงาน ๕  ส.  โรงช่าง อาคารแปรรูป การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   นางพรตะวัน   พร้อมจน   ที่อยู่        :  ชมชนราชธานีอโศก  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี การศึกษา :  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง        วิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร       ประสบการณ์ในการทำงาน  :   พยาบาลอาชีพ  ๒๑  ปี                 – คุรุสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ปี ๒๕๔๕ -ปัจจุบัน รู้จักชาวอโศก   : ปี ๒๕๒๘   โดย คุณเพชรตะวัน  ธนะรุ่ง และคุณใบพุทธ  อโศกตระกูล ชักชวนให้ไปงานพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๑๓  ที่พุทธสถานศาลีอโศก  เริ่มปฏิบัติธรรมจริงจัง ต่อเนื่อง ปี ๒๕๓๐ การปฏิบัติธรรมมา  :…

คุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต งาน ยอส. ปี2559

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานโรงปุ๋ยพลังชีวิต การจัดการเรียนรู้บูรณาการสูี่ฐานงานอาชีพ  งานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี2559 สมณะฟ้าไท  สมชาติโก   การศึกษา     คุรุศาสตรบัณฑิต  วค.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่             พุทธสถานราชธานีอโศก  จ.อุบลราชธานี รู้จักชาวอโศก ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยการอ่านหนังสือ                          แสงสูญ ที่ห้องสมุด วค.พระนครศรีอยุธยา  ได้พบชาวอโศก ตอนงานวิสาขบูชา’๒๔ ที่สวนลุมพินี การเริ่มปฏิบัติธรรม : เริ่มกินเจเขี่ย ตอนอายุ  ๒๒  ปี ต่อมา เดือนพฤษภาคม’๒๔ กินเจบริสุทธิ์  เดือนกรกฎาคม’๒๔ กินมื้อเดียว ตัดผมสั้น แต่งชุดมอซอ  เมษายน’๒๔ หัดถอดรองเท้า นุ่งโจงกระเบน ถือศีล เมษายน ๒๕๒๘ ลาออกจากราชการ ตุลาคม ๒๕๒๙ บวชเป็นสมณะ เป้าหมายอุดมคติ  : ต้องการเป็นคนที่หมดกิเลส และช่วยเหลืองานพ่อท่าน ให้มนุษยชาติพ้นทุกข์…

คุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน ค่าย ยอส.

ประวัติคุรุและวิทยากร ฐานงานกสิกรรม ริมมูน การจัดก่ารเรียนรู้บูรณาการวิชาการสู่ฐานงานอาชีพ  งาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี 2559   สมณะลานบุญ วชิโร สถานภาพ      : นักบวชชายชาวอโศก การศึกษา       : ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่อยู่ปัจจุบัน : พุทธสถานสันติอโศก  ถ.นวมินทร์   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  คติธรรม        : พึ่งตนได้ก่อน  จึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้  ทำตนให้มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  และไม่ลืมที่จะฝึกหัด                         ลดละกิเลสตนไปด้วย ประสบการณ์ในการทำงาน    :  สอนนักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ มา ๒๔ ปี                         ทำงานการศึกษาสอนนักเรียนสัมมาสิกขา  ๒๐ ปี                         ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารมังสวิรัติ ๒ ปี ปัจจุบัน          : ที่ปรึกษาด้านการศึกษาบุญนิยม…