คอลัมส์ในหนังสือพิมพ์เราคิดอะไร สำหรับสอบ ว.บบบ. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

คอลัมส์ในหนังสือพิมพ์เราคิดอะไร โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

สำหรับสอบ ว.บบบ. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐  

สำหรับสอบ ว.บบบ. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ปีนี้สอบโดยเอาเนื้อหา ๒คอลัมน์ นี้ ในนสพ.เราคิดอะไร ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙-ธันวาคม ๒๕๕๙

ฉบับที่ยังไม่ออก ติดตามอ่านได้จากสำนักพิมพ์ฟ้าอภัย

1.เปิดยุคบุญนิยม ฉบับ 306 ถึง 315 คลิกดาวโหลด pdf. ได้ที่นี่ เปิดยุคบุญนิยม 306-315

คลิกอ่านได้ที่นี่

590910 กิจกรรมนำเสนอของนิสิตมหาวิชชารามนาวาบุญนิยม

590910 กิจกรรมนำเสนอของนิสิตมหาวิชชารามนาวาบุญนิยม

การศึกษาระดับอุดรศึกษาที่ราชธานีอโศกขับเคลื่อนวิธีการเรียนรู้ตามปรัชญา “ศีลเข้ม เต็มงาน สืบสานวิชชา” สู่วิถีชีวิตชุมชนบุญนิยม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนมาระยะหนึ่ง ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่คณาจารย์สมณะ สิกขมาตุ จะวัดผลประเมินผล บรรยากาศตลอดวันนี้นิสิตแต่ละกลุ่มมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น มีการซ้อมที่จะนำเสนอตลอดในช่วงบ่าย

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

รวมญาติสาดน้ำใจ ตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

เทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลไทยออกระเบียบคุมเข้มช่วงสงกรานต์ เปิด 8 ข้อระเบียบ ห้ามแป้ง-ห้ามโป๊-ห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์

สอดคล้องกับงานตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย 13-15 เมษายนนี้ ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี เป็นงานที่ไม่ได้ชวนคนมาสาดน้ำอย่างสาดเสียเทเสีย แต่จะชวนประชาชนไทย มาสาดมาเทน้ำใจให้กันในงานตลาดอาริยะครั้งที่ ๓๗ มหกรรมสินค้าราคาต่ำกว่าทุน แบบ”บุญนิยม”

590408 การสอบ ว.บบบ ในงานปลุกเสกฯ

590408 การสอบ ว.บบบ ในงานปลุกเสกฯ

วันที่ 8 เม.ย. 2559 มีการสอบเก็บคะแนนในงานปลุกเสก สอบที่ตึกศูนย์สูญ เวลา 14.00-16.00 น. นิสิต ว.บบบ สายชาญ 268 คน สายวิชญ์ 201 คน

ข้อสอบวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม

ข้อสอบเก็บคะแนน ว.บบบ. (วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม) ประจำงานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ ณ พุทธสถานราชธานีอโศก ทดลองทำข้อสอบได้ที่นี่ ข้อสอบปรนัย (กากบาท) ว.บบบ. งานปลุกเสกฯ ปี ๒๕๕๙ ชี้แจง : ให้กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน) เพชรพุทธสุดยอดศิลป์ หมายถึง ผู้ได้เพชรพุทธแล้วจะช่วยโลกด้วยสุดยอดศิลปะ จงตอบคำถามข้อ 1 และข้อ 2 1. เพชรพุทธคือ ก. หมายถึง คุณค่าของศาสนาพุทธ ข. หมายถึง คุณภาพที่เข้มแข็งของของศาสนาพุทธ ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์สะอาดของศาสนาพุทธ ง. หมายถึง ความลึกซึ้งของศาสนาพุทธ 2. สุดยอดศิลป์หมายถึง ก. สิปปํ (ศิลปะ) เป็นมงคล ข. มงคล ๓๖…

590408 พิธีรับเข็มพระธรรม นิสิต ว.บบบ ในงานปลุกเสกฯ

590408 พิธีรับเข็มพระธรรม นิสิต ว.บบ ในงานปลุกเสกฯ

เช้าวันที่ 8 เม.ย. 2559 ในงานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธซึ่งเป็นวันที่ 6 ของงานปลุกเสกฯ เป็นวันรับเข็มพระธรรมของนิสิตผู้ที่สอบได้ในงานวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม ซึ่งได้จัดระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 58- 3 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับเข็มจำนวน 215 คน

590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ 40 ตอนที่ 2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”

590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่  40 ตอนที่  2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”
ทุกวันนี้พิธีพุทธาภิเษก  หรือพิธีปลุกเสกอิฐหินดินปูน พระเครื่องต่างๆ ยังคงเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของคนในยุคนี้ ซึ่งนำพาให้หลงงมงาย พึ่งพาวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัว ยิ่งกว่าการพึ่งพากรรมดีในตน
งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ  จึงได้ถือกำเนิดขึ้น  เพราะเป็นงานที่จำเป็นและเร่งรีบที่สุดที่ชาวอโศก  จะต้องขอทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ  คือ  ทำความถูกต้องให้กลับคืนมาสู่คำว่า  “พุทธาภิเษกหรือปลุกเสก” ให้ได้  โดยเน้นที่การปลุกเสกคนให้เป็นพระ ที่ทำให้คนสามารถเปลี่ยนแปลงและมีพลังในการพัฒนาขึ้นมาจริงๆ  เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์  คือ เน้น“คำสอน” จนมีปาฏิหาริย์เพราะประพฤติ  ปฏิบัติตามคำสอนได้

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน”

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน

          งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ครั้งที่  40 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  3-9 มีนาคม  2559  ณ  พุทธสถานราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เป้าหมายของงานปลุกเสกฯ คือ การสร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน” อันเป็นกิจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพากระทำมาก่อน

590105-รายงานงานว.บบบ.ครั้งที่ 4 (สารอโศก)

590105-รายงานงานว.บบบ.ครั้งที่ 4 (สารอโศก)

งานวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม ครั้งที่ 4 ณ หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก

ฉลองครบรอบ 45 ปีการอุปสมบทของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

มีการสอบเพื่อรับเข็ม 4 รุ่นบูรณ์บุญเป็นครั้งแรก

590103 นานาทัศนะของผู้ร่วมกิจกรรม ว.บบบ

590103 นานาทัศนะของผู้ร่วมกิจกรรม ว.บบบ

         วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม มีบัณฑิตารามหลากหลายวัยตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงผู้อายุยาว การจัดกลุ่มอยู่ร่วมกันจะมีทั้งสายวิชญ์ สายชาญ เด็ก ผู้ใหญ่ แต่ละคนได้ดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงงานร่วมกัน ได้บำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม เป็นโจทย์ เป็นผัสสะซึ่งกันและกัน คนหลากหลายวัย หลายฐานะ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเป็นนิสิตวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม บัณฑิตารามครั้งที่ 4 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2558 ถึง วันที่ 3 ม.ค. 2559 เราไปติดตามกันนะคะ