590912 กระบวนการเตรียมงานมหกรรมอาหารเจปี 2559

590912 กระบวนการเตรียมงานมหกรรมอาหารเจปี 2559

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลกินเจแล้ว ชาวบ้านราชฯ ทุกฐานะมีการขับเคลื่อนแบบองค์รวม กิจกรรมของนิสิตเข้าสู่กระบวนการการเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลกินเจที่จะจัดขึ้นในวันทื่ 29 ก.ย.- 9 ต.ค2559  นี้

590822 นิสิต วนบ. เข้าห้องเรียนสัมมาอาริยมรรควันจันทร์

590822 นิสิต วนบ. เข้าห้องเรียนสัมมาอาริยมรรควันจันทร์

วันจันทร์ที่ 22 ส.ค.2559 วันนี้ถือเป็นวันเพิ่มอธิศีลบำเพ็ญกุศลของนิสิต วนบ .ซึ่งแต่ละกลุ่มทั้ง 7 กลุ่มก็จะกระจายกันไปทำงานตามสายงานของตน

590801 นิสิต วนบ.เข้าห้องเรียนสัมมาอาริยมรรคพัฒนาชุมชน

590801 นิสิต วนบ.เข้าห้องเรียนสัมมาอาริยมรรคพัฒนาชุมชน

ขึ้นปีที่ 3 ของการศึกษาของมหาวิชชารามนาวาบุญนิยม (วนบ.) ปีนี้ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มตามสายงานหลักๆ 7 กลุ่ม เพื่อสานสัมพันธ์ ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นการแก้ปัญหาฐานงานแต่ละจุดไปด้วยโดยในวันจันทร์ถือเป็นวันโฮมแฮงตามจุดต่างๆ อาจมีแยกหรือรวมกันหลายกลุ่มตามความจำเป็นของแต่ละสัปดาห์ มีสมณะ สิกขมาตุเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ซึ่งเย็นวันศุกร์และเย็นวันเสาร์จะมีการพบกลุ่มสนทนาธรรมกัน

590626 พิธีไหว้ครูที่ราชธานีอโศก

590626 พิธีไหว้ครูที่ราชธานีอโศก

พิธีไหว้ครูหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นพิธีไหว้ครูของสถาบันการศึกษาบุญนิยมร่วมกันคือ นิสิต มหาวิชชารามนาวาบุญนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม และโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกปีการศึกษา 2559 จัดพิธีไหว้ครูในวันที่ 26 มิถุนายน 2559

590502-09 ชาวบ้านราชร่วมใจเกี่ยวข้าวนาปลังที่นาคำยอด

590502-09 ชาวบ้านราชร่วมใจเกี่ยวข้าวนาปลังที่นาคำยอด

          ชาวบ้านราชหลายฐานะทั้งนักบวช คนวัด นิสิตมหาวิชชารามนาวาบุญนิยม (วนบ.) ชาวชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมใจโฮมแฮงช่วยกันเกี่ยวข้าวนาปลังสิบกว่าไร่ ภายใน  7 วันเสร็จ

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

590415 สรุปภาพรวมตลาดอาริยะ ปี ๒๕๕๙ (สารอโศก)

รวมญาติสาดน้ำใจ ตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

เทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลไทยออกระเบียบคุมเข้มช่วงสงกรานต์ เปิด 8 ข้อระเบียบ ห้ามแป้ง-ห้ามโป๊-ห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์

สอดคล้องกับงานตลาดอาริยะสงกรานต์ปีใหม่ไทย 13-15 เมษายนนี้ ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี เป็นงานที่ไม่ได้ชวนคนมาสาดน้ำอย่างสาดเสียเทเสีย แต่จะชวนประชาชนไทย มาสาดมาเทน้ำใจให้กันในงานตลาดอาริยะครั้งที่ ๓๗ มหกรรมสินค้าราคาต่ำกว่าทุน แบบ”บุญนิยม”

590420 ความมหัศจรรย์ของตลาดอาริยะ

ความมหัศจรรย์ของตลาดอาริยะ

สนามสอบการปฏิบัติสัมมาอาริยมรรคมีองค์ 8 ของนักปฏิบัติธรรมชาวอโศก “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม” ในงานตลาดอาริยะครั้งที่ 37  เพื่อสั่งสมทรัพย์แท้คือ ความขยัน สมรรถนะ ความมีปัญญา และความเสียสละ งานผ่านพ้นไปแล้วแต่ละคนก็จะรู้ผล ได้ผล ตามความจริงของแต่ละคน  ท่านสมณะเดินดิน ติกขวีโร ได้เขียนถึงความมหัศจรรย์ของตลาดอาริยะไว้ดังนี้

590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ 40 ตอนที่ 2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”

590403-09 งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่  40 ตอนที่  2 “ปลุกเสกฯ ให้เข้าถึงความเป็นพระแท้ๆ”
ทุกวันนี้พิธีพุทธาภิเษก  หรือพิธีปลุกเสกอิฐหินดินปูน พระเครื่องต่างๆ ยังคงเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของคนในยุคนี้ ซึ่งนำพาให้หลงงมงาย พึ่งพาวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัว ยิ่งกว่าการพึ่งพากรรมดีในตน
งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ  จึงได้ถือกำเนิดขึ้น  เพราะเป็นงานที่จำเป็นและเร่งรีบที่สุดที่ชาวอโศก  จะต้องขอทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ  คือ  ทำความถูกต้องให้กลับคืนมาสู่คำว่า  “พุทธาภิเษกหรือปลุกเสก” ให้ได้  โดยเน้นที่การปลุกเสกคนให้เป็นพระ ที่ทำให้คนสามารถเปลี่ยนแปลงและมีพลังในการพัฒนาขึ้นมาจริงๆ  เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์  คือ เน้น“คำสอน” จนมีปาฏิหาริย์เพราะประพฤติ  ปฏิบัติตามคำสอนได้

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน”

590403-09 งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ตอนที่ 1 สร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน

          งานปลุกเสก “พระแท้”ๆ ของพุทธ ครั้งที่  40 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  3-9 มีนาคม  2559  ณ  พุทธสถานราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เป้าหมายของงานปลุกเสกฯ คือ การสร้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดขึ้นภายในตัว “คน” อันเป็นกิจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพากระทำมาก่อน

590312 พุทธศาสนาตามภูมิโดยท่านสมณะ สิกขมาตุ เรื่องสร้างศรัทธาสู่กว้างเกื้อเพื่อเป็นแก่นแกน

590312 พุทธศาสนาตามภูมิโดยสมณะ สิกขมาตุ เรื่องสร้างศรัทธาสู่กว้างเกื้อเพื่อเป็นแก่นแกน

          การแสดงธรรมในเย็นวันเสาร์โดยท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุเป็นการได้นำเอาคำสอนของพ่อครูมาย่อยลงรายละเอียดให้เห็นภาพของการปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ท่านสมณะเดินดิน ติกขวีโร ท่านสมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ และ ท่านสิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล ได้นำคำปรารภของพ่อครูเรื่องความศรัทธามาแสดงธรรมเพิ่มความกระจ่างให้แก่ญาติโยมและนิสิต วนบ. ดังนี้