วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “ชุมชนบุญนิยม” (บรรณศาสน์ชาวอโศก) ที่มีอยู่ในห้องสมุดสันติอโศก

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตใน “ชุมชนบุญนิยม” ของชาวอโศกอย่างสม่ำเสมอ  มีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้มาทำงานวิจัยด้วย

ห้องสมุดสันติอโศกได้รวบรวมวิทยานิพนธ์และงานวิจัยดังกล่าวไว้ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน อาจไม่ครบทุกเรื่องทุกเล่ม แต่ก็ได้พยายามนำมารวบรวมไว้ให้ครบถ้วนที่สุด โดยจะ copy ไว้ ๒ เล่ม เป็นปกอ่อนสีขาวหรือสีอื่น สำหรับให้ยืม ส่วนต้นฉบับที่ท่านปัจฉาสมณะหรือนักศึกษานำมามอบให้นั้นจะเก็บไว้เป็นหนังสืออ้างอิง ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะมาศึกษาปฏิบัติภายหลังหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต่อไป

ดาวน์โหลดรายชื่อวิทยานิพนธ์ฯ คลิกที่นี่ >>>> วิทยานิพนธ์และงานวิจัยใน..บรรณศาสน์ชาวอโศก

 

DSC00454DSC00462DSC00465DSC00469

 

สัมมาพัฒนา: สันติอโศก ขบวนการพุทธปฏิรูป แห่งประเทศไทย

 

สัมมาพัฒนา
สันติอโศก
ขบวนการพุทธปฏิรูปแห่งประเทศไทย
จูลิอานา เอสเซน
เขียน

Right Development 
The Santi Asoke
Buddhist Reform Movement of Thailand

Juliana Essen

ถนอม บุญ
แปลและเรียบเรียง

(อ่านต่อ)