ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่ 13 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044212797 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. สมณะสยาม สัจจญาโณ ให้พรก่อนจากแก่ผู้เข่าร่วมค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกจนถึงวันสุดท้ายจำนวน 9 คน ในช่วงสุดท้ายของการประชุมสรุปงานสรุปใจ ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่…

งานรำลึกถึงคุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 งานโรงบุญมังสวิรัติรำลึกถึงคุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ ผู้บริจาคที่ดินยกให้ส่วนกลางปลูกสร้างร้านอาหารมังสวิรัตินครราชสีมา (มรส.) ครั้งที่ 6 ประวัติ คุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ ชาตะ 24 ธันวาคม 2470 มรณะ 29 สิงหาคม 2554 (พิเชฐ สุดประเสริฐ ถอดความมาจากบางตอนของวีดีโอที่จัดทำขึ้นเมื่อ 3 กันยายน 2554) ชาติกำเนิด คุณพ่อห่วง ศรีสุขวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2470 ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง (เดิมคืออำเภอโนนสูง) จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนที่ 1 ของคุณพ่อสุข คุณแม่จิ๊ด ศรีม่วงกลาง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 8 คน ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2477…

25590917_สมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน บันทึกสรุปธรรมโดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง

ท่านสมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน ณ พุทธสถานสีมาอโศก นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ บันทึกสรุปธรรม โดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง มีผู้ฟังธรรม ๒๒๖ คน      บันทึกสรุปธรรมจากท่านสมณะ ท่านสมณะสร้างไท ปณีโต วันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมเข้าวัด-ฟังธรรมมากมาย ถึง ๒๒๖ คน เป็นไปตามที่ท่านสมณะเคยปรารถนาไว้ว่า อยากให้โยมมาฟังธรรมทุกอำเภออย่างน้อยส่งตัวแทนมาอำเภอละ ๑๐ คน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ขัดใจกิเลส ไม่ตามใจกิเลส ท่านสมณะขอกล่าวถึง คำคมของท่านดาไลลามะ ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามท่านดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ “มนุษย์เรานี้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา  แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ  แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน  ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต  เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“ เราไม่เคยใคร่ครวญถึงเทวทูต ๔ เลย ว่ามาเตือนในทุกขณะ ทั้งคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ…

25590903_ธรรมเทศนาสมณะสีมาอโศก สรุปโดยคุณยุทธณา อโนรี

บันทึกสรุปธรรม โดย คุณยุทธณา อโนรี มีผู้ฟังธรรม ๑๑๒ คน เทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรม ณ พุทธสถานสีมาอโศก วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   สมณะสร้างไท ปณีโต   – ก็ขอชื่นชม ที่อุตส่าห์ มาวัดนี้ ทั้งที่น้ำมนต์ก็ไม่รดให้ หวยก็ไม่บอก อะไรหลาย ๆ อย่างตะกรุดตะกั่วก็ไม่มีแจกเครื่องรางของขลังไม่มี ดอกไม้ธูปเทียนไม่มีจุดควันโขมงไม่มี ถือว่ามาได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา – พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “คนใดมีท้องพร่อง ย่อมทนความหิวได้ ผู้ฝึกตนมีความเพียร กินดื่มพอประมาณไม่ทำบาปเพราะอาหาร ท่านเรียกคนนั้นแลว่า สมณะในโลก” ความเป็นสมณะ อย่างที่ท่านสยามกล่าวไปแล้ว ไม่อยู่ที่การโกนหัว ห่มจีวร ในการที่จะมาบวชโกนหัวห่มจีวรนี้ ง่าย ๆ ไม่ยากนะ จะเอาวันละหมื่นวันละแสนองค์ก็ได้ – การเป็นสมณะ เป็นพระ เป็นภิกษุ…

ธรรมเทศนาจากสมณะสีมาอโศก

ธรรมเทศนาจากสมณะสีมาอโศก 1 – 6 กันยายน 2559 ปี 2559 มีสมณะ 6 รูปจำพรรษา ณ พุทธสถานสีมาอโศก   สมณะสร้างไท ปณีโต ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๓     สมณะแก่นผา สารุปโป ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๕     สมณะฝนธรรม พุทธกุโล ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗     สมณะดินทอง นครวโร ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘     สมณะชุบดิน วิชชานันโต ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖     สมณะสยาม สัจจญาโณ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  …

25590829 สมณะสีมาอโศกแสดงธรรม ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา

    วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 สมณะสีมาอโศก 4 รูป คือ สมณะสร้างไท ปณีโต สมณะฝนธรรม พุทธกุโล สมณะดินทอง นครวโร และ สมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน เนื่องในโอกาสเปิดโรงบุญอาหารมังสวิรัติเพื่อรำลึกถึงคุณตาห่วง ศรีสุขวัฒน์ ผู้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างร้านมังสวิรัตินครราชสีมา (มรส.) 935/1-3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-256060 สมณะสร้างไท ปณีโต ชื่อที่พ่อครูตั้งให้คือโยมหายห่วง เมื่อกล่าวถึงโยมห่วง ทำให้ท่านสมณะระลึกถึงพุทธพจน์ ผู้มีศีล มีความเพียรในการละกิเลส ประเสริฐกว่าผู้มีอายุยาวเป็นร้อยๆ ปี หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมของท่านสมณะ คือ “คนคืออะไร” หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นแสนเล่มเลยนะ อยากให้โยมไปหามาอ่านนะ   สมณะฝนธรรม พุทธกุโล การศึกษาของชาวพุทธ ควรมาศึกษาในจิตวิญญาณของตน ฝึกตายตอนเป็นๆ ฝึกจนถึงขั้น…ให้เป็นคนที่เกิดใหม่ ทางจิตวิญญาณ มีน้ำใจ…

25590820_สรุปธรรมเทศนาสีมาอโศกโดย อุบลวรรณ ทิมทอง

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797   คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกแสดงธรรม สมณะสร้างไท ปณีโต พระพุทธเจ้าตรัสว่า… ยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ยากที่ชีวิตสัตว์ จะได้อยู่สุขสบาย ชีวิตก็ลับลา ชีวาก็ลับล่วง … ชีวิตสิ้นทั้งปวง ก็ลับล่วงก็ลับลา เป็นคน ก็มรณะ เป็นพระ ก็มรณา เป็นยาจก เป็นราชา เป็นธรรมดา ของชีวิต เราเกิดมา..ควรเป็นผู้ให้ ให้ทั้งวัตถุ ให้แนวทาง ให้เวลา ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ให้กำลังใจ มีการให้อย่างหนึ่ง เป็นการให้ที่มีพลานุภาพสูง และไม่ต้องเสียเงิน นั่นคือ การให้รอยยิ้ม ท่านสมณะกล่าวถึงเรื่อง “ผี” ผีที่น่ากลัวที่สุด คือ…

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 8

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 1 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 เริ่มลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาฟังธรรม พุทธสถานสีมาอโศก ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น   วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 – เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าค่าย – เวลา 18.00 น. สวดมนต์และอบรมทำวัตรเย็น คลิปวีดีโอ สมณะสีมาอโศกนำสวดมนต์ทำวัตรเย็น คลิปวีดีโอ สมณะสีมาอโศกอบรมทำวัตรเย็น…

590702 บันทึกสรุปธรรมและวีดีโอสมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน

  กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ณ พุทธสถานสีมาอโศก วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ ตักบาตร ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ธรรมะก่อนฉัน ๑๑.๐๐ รับประทานอาหารร่วมกัน มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลา ๑๓๕ คน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่ สมณะที่แสดงธรรมในวันนี้มี ๓ รูป คือ ๑. สมณะสร้างไท ปณีโต     ๒. สมณะฝนธรรม พุทธกุโล     ๓. สมณะสยาม สัจจญาโณ   ++++++++++++++++++++++++++++++++++   บันทึกสรุปธรรมโดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง ท่านสมณะกล่าวชื่นชมโยมที่มาเข้าวัด-ฟังธรรม ทุกสัปดาห์ ศาสนาเป็นเรื่องของอิสระเสรีภาพ ใครจะศึกษาธรรมะ จะประพฤติปฏิบัติธรรม หรือไม่ก็ได้ วันนี้จะกล่าวถึงเรื่องภัย ๔ ภัยทางโลกได้แก่ อุทกภัย วาตภัย โจรภัย ภัยทางธรรมนั้น… พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วลงไปในทะเล ๑. ภัยเพราะคลื่น…

ดอกไม้กับผีเสื้อ

 

ดอกไม้กับผีเสื้อ

หน้าเมรุ “เฮือนสุดชีวิต” พุทธสถานสีมาอโศก

 

10869738_420032934826560_2003549312938325231_o

10857249_420034641493056_4642256801777777332_o

myhome_1

หมู่ผีเสื้อบินทักอยู่ขวักไขว่
ท่ามกลางมวลดอกไม้หลายหลากสี
ผีเสื้อสวยดอกไม้บานสานชีวี
นี่แหละคือสุนทรีย์แห่งชีวิน

ดอกไม้ถามผีเสื้อสวยด้วยคำว่า
ไฉนเจ้าหรรษาไม่รู้สิ้น
ไฉนเจ้าบากบั่นขยันบิน
ไฉนเจ้าโสภิณสุภาพรรณ

 

myhome_3

ผีเสื้อตอบว่าเพราะท่านนั่นแหละหนา
ช่วยให้ข้าล้ำเลิศงามเฉิดฉันท์
ทุกสิ่งอย่างที่ข้ามีในชีวัน
เป็นส่วนซึ่งแบ่งปันจากท่านมา

เพราะท่านออกดอกบานตระการกลิ่น
ข้าจึงบินมาชมสมหรรษา
เพราะท่านออกดอกบานตระการตา
ข้าจึงหมั่นขยันมาทุกคราไป

 

myhome_2

ที่ตัวข้าโสภิณโบยบินเก่ง
เพราะตัวท่านบานเบ่งสวยสดใส
ที่ตัวข้าโสภาอ่าอำไพ
เพราะอยู่ใกล้ตัวท่านนั่นแหละนา

เสียงถามตอบจบลง ณ ตรงนี้
ฉันเห็นชัดถนัดถนี่ทุกทีท่า
เห็นผีเสื้อกับดอกไม้สบสายตา
ด้วยภราดรภาพซาบซึ้งเอย.

บทประพันธ์โดย

สมณะเพาะพุทธ เพื่อมนุษยชาติ

บทความและรูปภาพ

นำมาจาก Line และ Facebook ของ

สมณะสยาม สัจจญาโณ