610430_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เรียนรู้โลกกับอัตตาตามสมมุติและปรมัตถ์

610430_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เรียนรู้โลกกับอัตตาตามสมมุติและปรมัตถ์

สมณะเดินดินว่า…วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ที่บวรราชธานีอโศก ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงงานอโศกรำลึก เราจะทำธงที่มีคำความ 84 ปี 48 พรรษา พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ของการบรรลุความจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจ ก็มีคนท้วงว่า พ่อครูบรรลุมานานแล้ว ก็เลยน่าจะเปลี่ยนเป็น 84 ปี 48 พรรษา กับการสร้างคนจนสุขสำราญเบิกบานใจ เป้าหมายก็จะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเรา พ่อครูมีความสุขสำราญเบิกบานใจมานาน แต่ลูกๆ จะทำอย่างไร จะเข้าถึง ความจนสุขสำราญเบิกบานใจได้ด้วย

610429_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ มาเป็นกสิกรแข็งขลังอย่างมีสัมประสิทธิ์

610429_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ มาเป็นกสิกรแข็งขลังอย่างมีสัมประสิทธิ์

สมณะฟ้าไทว่า…วันนี้วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ที่บวรราชธานีอโศก วันนี้มีเกษตรกรมาอบรม จะมีการบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ศาสตร์พระราชานั้นมีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะมีในหลวงร.9 ท่านพาทำให้มีเศรษฐกิจพอเพียง แบบคนจน ขาดทุนคือกำไร คนในโลกนี้จะมีใครที่รู้จักความจนเป็นสิ่งที่ดี ก็มีในหลวงร.9 ท่านตรัสว่า ความจนเป็นสิ่งที่ดี และก็มีพ่อครูนี่แหละที่บอก ความจนเป็นสิ่งที่ดี และพาพวกเรามาจน คนทั่วไปแม้จะจนแต่ใจก็อยากจะรวยแทบตาย แต่จนอย่างชาวอโศก แบบในหลวงพาทำนี่ เป็นความจนที่รู้จักจน รู้จักวิธีการจนที่ประเสริฐ จนอย่างสบายใจ จนอย่างอยู่เป็นสุขสำราญเบิกบานใจ ไม่ได้จนแบบทุกข์ทรมาน ตะเกียกตะกาย พ่อครูใช้คำว่า จนอย่างอุดมสมบูรณ์