คอลัมส์ในหนังสือพิมพ์เราคิดอะไร สำหรับสอบ ว.บบบ. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

คอลัมส์ในหนังสือพิมพ์เราคิดอะไร โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

สำหรับสอบ ว.บบบ. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐  

สำหรับสอบ ว.บบบ. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ปีนี้สอบโดยเอาเนื้อหา ๒คอลัมน์ นี้ ในนสพ.เราคิดอะไร ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙-ธันวาคม ๒๕๕๙

ฉบับที่ยังไม่ออก ติดตามอ่านได้จากสำนักพิมพ์ฟ้าอภัย

1.เปิดยุคบุญนิยม ฉบับ 306 ถึง 315 คลิกดาวโหลด pdf. ได้ที่นี่ เปิดยุคบุญนิยม 306-315

คลิกอ่านได้ที่นี่

590928_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เปิดอุตริมนุสธรรมที่จริงใจตามภูมิ

590928_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ เปิดอุตริมนุสธรรมที่จริงใจตามภูมิ

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

คลิกดาวโหลดวิดีโอได้ที่นี่

พ่อครูว่า…วันนี้วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ที่บ้านราชฯ แรม 12 ค่ำเดือน 10 ปีวอก วันนี้วันที่ 28

พวกเราคึกคักกันที่อุทยานบุญนิยมเตรียมงานกันสนุกสนาน เปิดเตรียมงานเทศกาลกินเจจะเริ่มตอน 1 ตุลาคม แต่พวกเรานี้เตรียมมานานแล้ว ก็ยังมาคึกคักกันเต็มที่ อาตมาว่า แล้วของพวกเราไม่เหมือนที่อื่น มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ชัดๆเลย ที่มาเห็นดีเห็นงามในการไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ และก็มีน้ำใจที่เข้ามาช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจแสดงออกให้ชาวโลก ประชาชนต่างๆ ได้รับบริการ ได้เลี้ยงดู ได้รู้ได้เห็น ได้เข้าใจ จนได้บรรลุว่า คนเราไม่กินเนื้อสัตว์ได้เป็นสิ่งประเสริฐ ดีอย่างไร มีกะจิตกะใจ มีเจตนามาเสียสละ เหน็ดเหนื่อยก็ไม่ว่า เสียสละอย่างเต็มใจ

590927_พุทธศาสนาตามภูมิ สันติฯ การศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้

590927_พุทธศาสนาตามภูมิ สันติฯ การศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

คลิกดาวโหลดวิดีโอได้ที่นี่

พ่อครูว่าที่สันติอโศก วันนี้วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 แรม 11 ค่ำเดือน 10 ปีวอก ผ่านแรม 10 ค่ำเดือน 10 มาเมื่อวานนี้ วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไป ใครที่สำคัญในกาละเวลาแล้ว ทำกาละเวลานั้นเป็นกรรมให้ดีให้เจริญคนนั้นก็ไม่สูญเปล่าในการเกิดมาเป็นคน

590926_พุทธศาสนาตามภูมิ ปฐมอโศก ถอดหัวโขนรู้ความจริงตามความเป็นจริง

590926_พุทธศาสนาตามภูมิ ปฐมอโศก ถอดหัวโขนรู้ความจริงตามความเป็นจริง

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

คลิกดาวโหลดวิดีโอได้ที่นี่

.กุ้งว่า…วันนี้เราอยู่ที่พุทธสถานปฐมอโศก ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ตรงกับแรม 10 ค่ำเดือน 10 ปีวอก พ่อครูจะอยู่ไปถึงร้อยห้าสิบเอ็ดปี วันนี้มาดูพ่อครูดูหนุ่มขึ้นจริงสิ พิสูจน์ได้ พุทธศาสนาเป็นของที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับ เป็นวิทยาศาสตร์ เดือนนี้เป็นเดือนกันยายน เป็นเดือนสิ้นสุด อายุราชการของข้าราชการ แต่พ่อครูไม่มีเกษียณ โดยทั่วไปอายุ 60 ปีก็เป็นวัยที่เกษียณ ตรงนี้ อยากซักถามพ่อครู ให้ขยายความถึงศีลข้อที่ 5 สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ

590925_วิถีอาริยธรรม สันติฯ เศรษฐกิจบุญนิยมกับสาธารณโภคีต่างกันไฉน

590925_วิถีอาริยธรรม สันติฯ เศรษฐกิจบุญนิยมกับสาธารณโภคีต่างกันไฉน

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง , คลิกดาวโหลดวิดีโอที่นี่

สมณะเพาะพุทธว่าวันนี้เป็นรายการวิถีอาริยธรรมภาคพิเศษที่จะมีผู้ร่วมซักถามประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาร่วมด้วย ก่อนเข้าสู่รายการมีประเด็นเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มนุษย์สามารถเข้าถึงที่สูงสุด 3 ประการคือ

590923-25 เยาวชนคนสร้างชาติ ร.ร.บ้านนาสะไมพิทยาคม

590923-25 เยาวชนคนสร้างชาติ ร.ร.บ้านนาสะไมพิทยาคม

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ  2559 มีนักเรียนระดับชั้น ม.4 และม.5 จากโรงเรียนบ้านนาสะไมพิทยาคม จำนวน 30 คนมาอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในชื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตที่ราชธานีอโศก

590921 พิธีฌาปนกิจศพ คุณตาไหม ลักขณัติ

590921 พิธีฌาปนกิจศพ คุณตาไหม ลักขณัติ

          พิธีฌาปนกิจศพของชาวอโศกเรียบง่าย ไม่มีการสวดหน้าศพแต่เป็นการแสดงธรรมให้ข้อคิดจากสมณะ ผู้ที่มีชีวิตได้มรณานุสติมองเห็นสัจธรรม  ไม่ต้องเสียเงินใส่ซองถวายสมณะรวมทั้งค่าจิปาถะ ทุกอย่างล้วนมาจากความเสียสละและน้ำใสใจจริงของความเป็นญาติธรรมในระบบสาธารณโภคี ที่พึ่งเกิด แก่ เจ็บ ตายกันได้

590917-19 นศ.หลักสูตรพัฒนาชุมชนนานาชาติ ม.ขอนแก่นมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงที่บ้านราชฯ

590917-19 นศ.หลักสูตรพัฒนาชุมชนนานาชาติ ม.ขอนแก่นมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงที่บ้านราชฯ

          คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาใช้ชีวิตกิน-นอนในหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกเป็นเวลา 3 วัน ศึกษาดูงานฐานงานต่างๆ ได้สนทนาซักถามกับสมณะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวสู่การศึกษายุคอาเซียนกับนักเรียนสัมมาสิกขาฯ

590922_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ตอบปัญหาปกิณกะ

590922_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ตอบปัญหาปกิณกะ

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

คลิกดาวโหลดวิดีโอได้ที่นี่

พ่อครูว่าที่บ้านราชเมืองเรือ วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 แรม 6 ค่ำเดือน 10 ปีวอก วันนี้มีนักเรียนแล้วก็เปิดให้ถามคำถามได้

ก็มีของใบฟ้าเขียนมาเพื่อทบทวนเพื่อความเข้าใจในภาษากับปริยัติกับสภาวธรรม ก็ขอพูดถึงศิษย์เก่าที่จะเริ่มระดมความคิดเห็นกัน

590921_พุทธศาสนาตามภูมิ ผ่าฝีร้ายในพุทธศาสนาด้วยมีดแห่งบุญ

590921_พุทธศาสนาตามภูมิ ผ่าฝีร้ายในพุทธศาสนาด้วยมีดแห่งบุญ

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

คลิกดาวโหลดวิดีโอได้ที่นี่

พ่อครูว่าที่บ้านราชเมืองเรือ วันนี้วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 แรม 5 ค่ำเดือน 10 ปีวอก เราก็มาเจรจากันต่อ พระพุทธเจ้าบอกว่าจะพูดอะไรก็ให้เป็นไปในนัยยะของความมักน้อย สันโดษ สงบ ไปสู่ความสงบระงับ ไม่ต้องไปหลงสวรรค์ปรุงแต่งสวรรค์สร้างสวรรค์ เขาจะแปลว่าไม่คลุกคลีหมู่คณะ แต่อาตมาแปลว่าอย่าไปสร้างสวรรค์ แล้วก็ปรารภความเพียรเสมอ แล้วก็พูดกันให้มีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณทัสสนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าจะพูดกันก็ให้เป็นไปเช่นนี้ เรียกว่ากถาวัตถุ