590330_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ตอบปัญหาค่าย ยอส.

590330_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ ตอบปัญหาค่าย ยอส

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า…วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 วันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีของหลวงปู่ที่จะได้มาพูดคุยพบปะสังสรรค์กับพวกเราเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้ทำเหมือนแต่ก่อนตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนใหม่ๆหลวงปู่จะพอมีเวลาแบ่งวันเวลาไปสอนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว

590331_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ พุทธคุณ ๙

590331_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯพุทธคุณ ๙

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า…วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 แรม 9 ค่ำเดือน 4 ปีวอกหรือปีมะแมมันต้องหรือเพราะว่ายังไม่ถึงวันที่ 13 เมษายนวันนี้อาตมาก็จะมีอะไรอะไรมาพูดบรรยายอีกเยอะแยะตามเคย อาตมาเองพูดบรรยายยิ่งพูดยิ่งบรรยาย มันยิ่งซาบซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงเห็นว่าคนในยุคนี้ยิ่งมีน้อยพุทธเจ้าจึงไม่ต้องมาอุบัติลองปล่อยให้กับโพธิรักษ์นี่แหละเหนื่อยไป

“ทำไฉนไกลโรค” ฉบับปรับปรุงใหม่ (มี.ค.’ ๕๙)

  หนังสือ “ทำไฉนไกลโรค”  ฉบับปรับปรุงใหม่  (พิมพ์ครั้งที่ ๕) โดย  ณวมพุทธ.   หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง  ทาง “ธรรมทัศน์สมาคม” จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ ๕ / มีนาคม ๒๕๕๙) มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเนื้อหาและจัดรูปเล่มใหม่  ซึ่งมีให้บริการที่ห้องสมุดสันติอโศก (สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม) ส่วนผู้ที่สนใจจะเก็บไว้ศึกษาหรือต้องการมอบให้ผู้อื่น  สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ร้านธรรมทัศน์สมาคม ปากซอยนวมินทร์ ๔๘ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ จำหน่ายในราคาบุญนิยม   “ณวมพุทธ” กล่าวไว้ว่า….หนังสือเล่มนี้เจตนาจะกล่าวถึง วิธีการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ดี  กับ การรักษาโรคตามแนวทางพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ ตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฏก       โดยเฉพาะ โรคที่เกิดจากผลกรรมบาปหนัก ที่แม้แต่ยาวิเศษ  หมอวิเศษก็รักษาไม่หาย นอกจาก “บุญ” (การชำระกิเลส) ของผู้นั้นเองเท่านั้น “บุญ” ที่จะกระทำสร้างกุศล (ความดีงาม) ในชีวิต ซึ่งมีทั้งการฝึกอบรมจิต, อบรมปัญญา, บริหารร่างกาย, การกินอาหาร, การใช้สมุนไพร ฯลฯ อันเป็นวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดที่ประหยัด…

590330_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔

590330_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔

ยุวชนอโศกสัมพันธ์ หรือ ยอส. เป็นค่ายที่จัดให้ยุวชนอโศก ได้มาอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันอย่างสัมมาทิฏฐิ เพราะยุวชนอโศก หมายถึง เยาวชนผู้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ เกิดจากปรโตโฆษะ คือการรับฟังสัมมาทิฏฐิจากสัตบุรุษ และเอามาทำใจในใจอย่างแยบคายนั่นเอง ดังนั้นทุกวันของค่ายจะเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และการสนทนาธรรมกับสมณะสิกขมาตุประจำกลุ่มนั่นเองค่ะ

590329_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่สาม

590329_สกู๊ปสรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่สาม

 

วันที่สามของค่ายยอส.ปี ๒๕๕๙ แล้ว เหล่ายุวชนอโศกทั้งหลาย ยังคงร่าเริงเบิกบานแจ่มใส เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น การทำงานก็อดทนไม่หวั่น ยังคงมีกำลังแรงกายแรงใจในการช่วยกันเตรียมงานตลาดอาริยะกันอย่างคึกคัก

ค่ายยุวพุทธทายาท ณ พุทธสถานสีมาอโศก

ค่ายยุวพุทธทายาท วันจันทร์ที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กิโลเมตรที่13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ความมุ่งหวัง 1. เยาวชนได้รู้จักการพัฒนาตนด้วยพื้นฐานของศีล 5 ละอบายมุข และรับประทาน อาหารมังสวิรัติ 2. เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น 3. เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ศีล 5 ข้อที่ยุวพุทธทายาทพึงปฏิบัติ คือ ข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทัง สมา ทิยามิ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ทำร้ายรังแกสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวด เดือดร้อน (โดย เจตนา) จนถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์ ข้อ…

590329_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ โสณทัณฑสูตร ๔

590329_พุทธศาสนาตามภูมิ บ้านราชฯ โสณทัณฑสูตร ๔

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า..วันนี้วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ยังไม่ใช่วันที่ 30 พรุ่งนี้ถึงจะถึงวันที่ 30 วันเวลาก็หมุนไปวันนี้แรม 7 ค่ำเดือน 4 ปีวอกหรือปีมะแมก็แล้วแต่ใครจะถืออันใดก็ได้ เดือนเมษายนก็จะเป็นปีวอกหมด ถึงปีใหม่ไทย คนเราก็ยึดถืออย่างใดก็ไม่มีปัญหา เหมือนใครต่อใครที่ยึดกันอยู่

590328_สรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒

590328_สรุปค่าย ยอส.ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒

วันที่สองของค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙ ยังคงความเข้มข้นของ ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชาอยู่เช่นเดิม เริ่มต้นวันที่สองของค่ายด้วยการสวดมนต์ และการพบสมณะสิกขมาตุประจำกลุ่ม ที่จะมาให้สัมมาทิฏฐิแก่ชาวค่ายค่ะ
การบำเพ็ญคุณในช่วงเช้าของวันที่สองของค่ายนี้ จุดใหญ่ของการทำงาน คือการทำ ๕ ส.หน้าอาคารเฮือนตลาด และการกางเต็นท์ใหญ่

590324-26 ค่ายหยุดเอาแต่ใจ ขอสักค่ายได้ไหม ชั้น ม. 6 และ ปวช. ปีที่ 3

590324-26 ค่ายหยุดเอาแต่ใจ ขอสักค่ายได้ไหม ชั้น ม. 6 และ ปวช. ปีที่ 3                                                

           กิจกรรมการเข้าค่ายของนักเรียนชั้น ม.6 และนักศึกษาปวช.ปีที่ 3 ได้มีการเข้าพื้นที่ลงทะเบียนในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 24 มี.ค. และมีการเข้าร่วมฟังเทศน์ในรายการ “พุทธศาสนาตามภูมิ” โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้อ่านบทความของนายเมธัส หลักเขต หรือม่อน ชั้น ม.6 สัมมาสิกขาราชธานีอโศก ในหัวข้อ “ทำไมจึงอยากอยู่วัด” พ่อครูอ่านบทความเพื่อให้เป็นแบบอย่างของนักเรียนสัมมาสิกขาที่มีความคิดดีๆ ที่ตั้งใจอยู่วัด ขัดเกลากิเลสตนให้เบาบางลง เป็นการสังคมให้สังคมโลกุตระพัฒนาขึ้นโดยไม่มีการแย่งชิงลาภ ยศ สรรเสริญ จากโลกีย์ ฝึกตัวเองให้อยู่เหนือโลกีย์ให้ได้และสามารถช่วยกันสืบทอดงานศาสนาต่อไป

อบรมกสิกรรมไร้สารพิษ ระบบให้น้ำพืช ครั้งที่ 1 พุทธสถานสีมาอโศก

  วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 การอบรมกสิกรรมไร้สารพิษ เรื่องการจัดทำระบบน้ำให้แก่พืชแบบอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้เข้าร่วมอบรม 28 คน   กำหนดการอบรมมีดังนี้ วันแรก วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 17.00 ลงทะเบียนที่ศาลาฟังธรรม ยื่นบัตรประชาชน ชำระค่าอาหาร 3 มื้อ 100 บาท ติดป้ายชื่อ เข้าที่พัก 18.00-20.00 ปฐมนิเทศน์ ณ ศาลาฟังธรรม โดย สมณะสยาม สัจญาโณ – รายการรู้จักมักจี่ เพื่อทำความรู้จัก – สำรวจข้อมูลความต้องการเข้าฐานฝึก 3 ฐานงาน 1. ให้น้ำจากประปา+เติมปุ๋ยน้ำ 2. ให้น้ำจากสระ+เติมปุ๋ยน้ำ แบบไม่แบ่งโซน 3. ให้น้ำจากสระ+เติมปุ๋ยน้ำ แบบแบ่งโซน (ขออาสาสมัครงานครัว 5 คน…