590229_พุทธศาสนาตามภูมิ ปฐมอโศก ผู้ยอมแพ้เป็นคือผู้ชนะที่แท้จริง

590229_พุทธศาสนาตามภูมิ ปฐมอโศก ผู้ยอมแพ้เป็นคือผู้ชนะที่แท้จริง คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

อ.กฤษฎาว่า…วันนี้วันจันทร์ที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ไม่ใช่วันที่จะมีง่ายๆ มี ๔ ปีครั้งหนึ่ง จะทำอะไรให้ได้ดีๆนะ ผมก็เป็นบัวปริ่มน้ำก็จะพยายามเป็นบัวพ้นน้ำให้ได้ ไม่เป็นเหยื่อเต่าปล่า

เมื่อครู่นี้มีเหตุก่อนเข้ารายการ ในมือผมมีหนังสือศิลปะหรืออนาจารศึกษากรณีภาพยนต์ไตตานิก พอดีมีเล่มเหลือที่พ่อครูให้ผมมาเมื่อครู่

เมื่องานพุทธาฯที่ผ่านมา มีการพูดประเด็นเรื่องศิลปะซึ่งก็มีสองทิศทาง

พ่อครูว่า ศิลปะคำว่าศาสตร์และศิลป์เป็นคู่กันมาเป็นธรรมะ 2 ถ้าสิ่งหนึ่งมีแต่ไม่มีอีกสิ่งหนึ่งก็จะพัฒนาไม่ขึ้นก็จะอยู่กับที่หรือถอยแต่สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วจะพัฒนาขึ้นเจริญขึ้น ถ้ามีธาตุรู้ระดับจิตนิยามขึ้นไปก็ได้ตัวที่พัฒนาขึ้นมาเป็นธาตุความรู้

590224_ไฟไหม้ใกล้โรงสีบุญคุณข้าว

590224_ไฟไหม้ใกล้โรงสีบุญคุณข้าว

          ในช่วงแล้งปัญหาที่บ้านราชต้องระมัดระวังคือ ไฟไหม้ป่า  ในวันที่ 24 ก.พ. เกิดไฟไหม้ป่าห่างจากโรงสีบุญคุณข้าวประมาณ 100 เมตร ทีมงานศิษย์เก่าได้ช่วยกันแก้ไขและติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กำหนดการอบรมการควบคุมไฟป่าในวันที่ 3 มี.ค. 2559

590228_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก ธรรมนูญของพุทธ

590228_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก สิ่งยืนยันความเป็นพุทธ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

ส.เดินดินว่า วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่เป็น talk of the town ในบ้านเมืองก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพบกันไปพบกันมาจนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าน่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับประเทศไทยแบบไทยไทยกันบ้าง แล้วแบบไหนที่ถูกต้องวันนี้ที่บนโต๊ะจะเห็นว่ามีพ่อไตรปิฎกหลายเล่มพ่อครูตั้งใจออกมายืนยันเพื่อจะบอกว่าสำนักแต่ละแห่งก็ว่ากันไปตามแต่ละสำนักพระครูจะมายืนยันว่าในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้ายืนยันตรัสเอาไว้เป็นเรื่องที่ยอมรับกันว่าที่เป็นพระพุทธวจนน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

590226_รายการตอบปัญหา อันยอดเยี่ยม ๒

590226_รายการตอบปัญหา อันยอดเยี่ยม ๒ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

วันนี้ เย็นวันสุดท้ายของงานแล้ว ทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยถึงจิตนิยาม ถึงเศษอณูแห่งอณู ตั้งแต่สิ่งไม่ทึบมาใส พอเร่ิมโปร่งใสก็จะเป็นอะไรต่อไปอีกเยอะเลย ลักษณะโปร่งใส เรียกว่า pellucidar ที่อาตมาใช้คำว่า Zonar pellucidar คำว่า pellucid แปลว่าโปร่งแสงโปร่งใส ท่านเร่ิมเรียกน้ำที่เร่ิมต้นเป็นชีวะ เป็นกลละใส พอเริ่มเป็นอัมพุธก็เริ่มเข้มมีสี พอเป็นเปสิก็เป็นก้อนแล้วเป็นคณะ เป็นปัญจสาขา เป็นสัตว์สี่เท้ามีแขนมีขา แต่ถ้าไม่ใช่สัตว์จะกลายเป็นปุ่มต้นไม้ ปุ่มนับไม่ถ้วน

590226_ทวช.พุทธาฯครั้งที่ ๔๐ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยม ๕

590226_ทวช.พุทธาฯครั้งที่ ๔๐ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยม ๕(คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า…วันนี้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เราก็เหลือวันนี้อีกวันนึงเป็นวันสุดท้ายของงานพุทธาภิเษกครั้งที่ 40 แล้วพวกเราก็ได้พากเพียรกันคนเราถ้าไม่มีความฉันทะหรือความยินดีไม่ร่วมใจไม่เห็นดีไม่รู้สึกว่าเข้าท่าดีไม่ดีมันก็เหน็ดเหนื่อยหนักหนาด้วยคนเราก็จะไม่เอาก็จะเลิกก็จะหยุดอย่างพวกเรามาบำเพ็ญหุ่นบําเพ็ญทำอย่างที่เราพากันทำต่อเนื่องซ้ำกันแต่ก็มีนัยยะที่เราจะต้องศึกษาได้เพิ่มเติมที่เราทำนี้ก็มีสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาจะเรียกว่าสัมมาอาชีพก็ได้มีประเพณีก็รวมอยู่ในการกระทำตลอด พอถึง 1 ปีเราก็มาทำอันนี้มีแนวลึกละเอียดเป็นความรู้ความหมายเราก็ทำอยู่คล้ายคล้ายกับเดิมแต่พวกเราก็รู้สึกว่าได้อะไร

590225_รายการตอบปัญหาอันยอดเยี่ยม ๑ งานพุทธาฯ ๒๕๕๙

590225_รายการตอบปัญหาอันยอดเยี่ยม ๑ พุทธาฯปี๕๙  (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า..จะตอบปัญหาก็ขอบ่นตามประสา อาตมามาปางนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในหมู่ชน ทำหน้าที่นี้จริงๆ รับหน้าที่จากพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งลึกซึ้ง คนฟังแล้วไม่ใช่เรื่องสามัญที่จะเข้าใจได้ง่ายๆ เป็นเรื่องที่คิดไม่ได้ แต่เป็นเรื่องของบุญบารมี ผล วิบาก เรื่องของกรรม ที่ได้สั่งสมมา

590225_ทวช.พุทธาฯครั้งที่ ๔๐ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยม ๔

590225_ทวช.พุทธาฯครั้งที่ ๔๐ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยม ๔ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง 

พ่อครูว่า…..วันนี้กุมภาพันธ์ 2559 แรม 3 ค่ำ บอกความจริงว่าตอนสวดมนต์จิตอาตมาก็ไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์ก็คิดเรื่องที่จะพูดอยู่นิดๆหน่อยๆ แล้วเวลาพูดก็พูดอีกอย่าง เสียเวลาคิดทำไม บางทีก็หลุดสวดมนต์อีก แต่จิตอาตมาไม่ได้คิดไปเพื่อลาภยศสรรเสริญสุขนะ

590224_ทวช.พุทธาฯครั้งที่ ๔๐ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยม ๓

590224_ทวช.พุทธาฯครั้งที่ ๔๐ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยม ๓(คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

 

พ่อครูว่า…วันนี้วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้า 60 ก็เป็นสามเส้าของสิบถ้าเป็น 90 ก็เป็นความบริบูรณ์วันนี้แรม 2 ค่ำเดือน 3 ปีวอกหรือปีมะแมก็เลือกเอาปีวอกนี้เป็นปีเกิดของ ส. ศิวรักษ์ ส่วนปีจอเป็นปีเกิดของโพธิรักษ์ ส. ศิวรักษ์นั้นเขาชื่อสุลักษณ์ เป็นส.ศิวรักษ์ รักษาศิวะ ส่วนอาตมานี้ ร. ราม อาตมา ร.รามรักษ์ มารักษาความเป็นราม

590823_รายการภาคค่ำ ศิลปะโลกุตระ

590823_รายการภาคค่ำ ศิลปะโลกุตระ คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร, คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า อาตมาจะมีการเปิดศิลปะโกลุตระ เป็นครั้งแรก โดยจะได้พูดได้บรรยาย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้บรรยายศิลปะโลกุตระ โดยเอาผลงานของแสงศิลป์ เดือนหงาย ที่เป็นศิลปินชาวอโศก ที่ได้เขียนภาพลงหน้าปกเราคิดอะไรมาเยอะแยะ และก็ผลงานอื่น มีผลงานการปั้นด้วย เป็นศิลปะที่เป็นโลกุตระ อาตมาเป็นศิลปินที่ใช้ศิลปะขั้นโลกุตระ