581130_ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก King of Kings

581130_ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก King of Kings (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

อ.กฤษฎาบอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วงนี้ก็มีข่าวที่มีนักการทูตอเมริกัน ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศอย่างไม่ถูกต้องทำให้ประชาชนต่างลุกฮือขึ้นมาหลายกลุ่มในการต่อต้านกรณีนี้

581130 บันทึกนักศึกษาเกษตรฯ กับการศึกษาระบบทวีภาคี ตอนที่ 7

581130 บันทึกนักศึกษาเกษตรฯ กับการศึกษาระบบทวีภาคี ตอนที่ 7

       การได้ลงมือทำและได้เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นการซึมซับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก ซึ่งทำกสิกรรมฯเป็นวิถีปกติ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้พร้อมๆ กับความเป็นจริงที่ได้สัมผัสจริงๆ

581130_บันทึกนักศึกษาเกษตรฯ กับการศึกษาระบบทวีภาคี ตอนที่ 6

581130 บันทึกนักศึกษาเกษตรฯ กับการศึกษาระบบทวีภาคี ตอนที่ 6

               การเรียนรู้บูรณาการผ่านการปฏิบัติของนักศึกษาเกษตรฯ ระดับ ปวช. ชั้น ปีที่ 3 นายอมรเทพ  ศรีมาลา อยู่ในบริบทของ วัด บ้าน โรงเรียน ใจชุมชนราชธานีอโศก เป็นการศึกษาที่ไม่ได้แยกออกจากสังคม ทำให้เขาได้ฝึกทักษะชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นจากกิจการงานต่างๆ ในชุมชน

581127-29 _ห้องเรียนบูรณาการบุญลอมข้าว

581127-29_ห้องเรียนบูรณาการงานบุญลอมข้าว

       เมื่องานบุญลอมข้าวซึ่งจัดในวันที่ 25 พ.ย. ผ่านพ้นไปก็ได้เวลาที่นักเรียนทุกคนจะต้องมาสรุปบทเรียนการเรียนรู้บูรณาการผ่านการปฏิบัติในงานบุญลอมข้าว การเรียนการสอนครั้งนี้คณะคุรุสัมมาสิกขาฯ จับมือกันทำงานเป็นทีม

581129-30_ชาวบ้านราชปลูกกระเทียมในนาข้าว

581129-30_ ชาวบ้านราชปลูกกระเทียมในนาข้าว

          เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2558 ที่บ้านราชมีการทดลองปลูกกระเทียมในนาข้าว โดยใช้แปลงนาข้างตึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม เป็นแปลงทดลอง

บทกวีรับขวัญพระแม่โพสพขึ้นยุ้งฉาง

บทกวีรับขวัญพระแม่โพสพขึ้นยุ้งฉาง

          อรุณรุ่งศุภฤกษ์ร้อย                    จำเรียง

สื่อสรรพสนั่นสำเนียง                            เสนาะพร้อง

ฝูงวิหกบินเฉวียง                                   เชยกลิ่น  บุปผชาติ

เสียงขับวัดลั่นฆ้อง                                เรียกข้าว  รับขวัญ

581129_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก โลกและอัตตา

581129_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก โลกและอัตตา (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

.เพาะพุทธเกริ่นนำ ด้วยบทกลอน โลกและอัตตาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อครูจะเทศนาในวันนี้

พ่อครูว่าก่อนจะได้ สาธยาย ธรรมะที่อาตมาก็อิงจากหลักฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีบันทึกเป็นหลักฐานมาในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่ท่านแปลความออกมาจากบาลี อาตมาก็อ่านบาลียังไม่ค่อยเก่ง แต่อ่านภาษาไทยรู้ชัด ก็ยืนยันในพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เป็นหลักในการที่จะใช้พัฒนา ในการนำธรรมะพระพุทธเจ้าออกมาสู่เส้นทางตามที่อาตมาเห็นว่า คนควรได้ความรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดใครจะว่าอาตมาหลงใหลพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่ากัน ก็ยอมรับทุกอย่างแต่ต่อมาจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่อาตมา

พ่อครูเยี่ยมสขจ.

พ่อครูเยี่ยมสขจ. เย็นวันพุธ ตอนต้นเดือนกันยายน พ่อครูเดินมาเยี่ยมชมที่สขจ. ในขณะที่ชาวสขจ. กำลังเช็คตะบะธรรมพอดี จึงได้นิมนต์ให้พ่อครูนั่ง ซึ่งท่านก็มีเมตตาให้คำสอนดังนี้…   อาตมาว่า “ตอนนี้สังคมเขาก็เข้าใจขึ้น เข้าใจเรื่องของคำว่า ขยะ จะเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นวาระแห่งชาติ ประเทศอะไรนะที่เขาต้องไป อิมพอร์ทขยะเข้า สวีเดนเหรอ เราต้องเข้าใจเลยว่า เราต้องเป็นเช่นนั้นแหละ ขยะหายไป แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จนกระทั่งต้องซื้อขยะ กลายเป็นต้องซื้อขยะอ่ะ เห็นไหม เอามาทำประโยชน์ ซึ่งมัน มันตีกลับเลย แล้วเมืองไทยเนี่ยถ้าเผื่อว่าเข้าเหมือนกับอย่างที่เขาทำกันได้ว่า เอามาหมุนเวียน หรือว่าเอามาเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันเข้ารอบหมุนเวียนได้อย่างดีจริงๆ เลยเนี่ย มันจะเป็นกิจการตัวเชื่อมต่อระหว่างความเสีย ของเสีย ความเสีย กลับไปสู่ความดี ของเสียเปลี่ยนกลับไปสู่ของดี มันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ ในโลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แล้วก็วนเวียนอยู่ มันก็จะขึ้นถึงรอบของมัน ก็ทำดู ตอนที่นี่อื่นๆ ก็… ทางบ้านราชก็ยังไม่กระต๊อกกระแต๊กเท่าไหร่ ทางปฐมก็ทรง ที่อื่นก็ยังไม่มีที่ไหนทำอะไรเป็นโล้เป็นพายเท่าไหร่ ศีรษะก็ยังไม่เห็นลางอะไร ก็เห็นมีปฐม มีที่นี่ มีบ้านราชก็พยายาม พยายามอยู่ ได้วันละพัน…

581128_เทศนาประชุมมังสวิรัติ เอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 7

581128_เทศนาประชุมมังสวิรัติ เอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าณ ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา 7 นาที อาตมาก็ได้รับนิมนต์ให้มาสาธยายธรรม ในงานประชุมมังสวิรัติ เอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 7  วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดเรื่องให้เทศน์ว่า บุญญาวุธหมายเลข 1

581127_ธรรมาธรรมะสงคราม สันติอโศก ตอบปัญหาพุทธวจนะ

581127_ธรรมาธรรมะสงคราม สันติอโศก ตอบปัญหาพุทธวจนะ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

 

พ่อครูว่าวันนี้วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 วันแรม 2 ค่ำเดือน 12 ปีมะแม วันนี้อาตมาก็สัญจรมาที่สันติอโศก เวียนไปเวียนมาพรุ่งนี้ก็ไปเทศน์อีกที่ เป็นไปบ้างบางทีก็อยู่ที่เดิมบ้างตามความเป็นจริง เรามีสถานีอยู่หลายที่ แล้วอาตมาก็ต้องไปตามแต่ละชุมชนที่มี sub station  ตามเหมาะตามควร แม้แต่ไปนอกสถานที่ถ้ามีความจำเป็นก็ทำได้ เพื่อประโยชน์ให้เหมาะสม