580831_ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก อิทธิบาท ๔ โดยพิสดาร

580831_ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก อิทธิบาท ๔ โดยพิสดาร (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

31/8/2558 18:27:46 .กฤษฎาว่าวันนี้ผมก็มาดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่ง วันนี้มีอาทิวเมฆกับคณะก็ไปทำงานเรื่องช่วยประชาชน เกี่ยวกับการทำกสิกรรมการใช้จุลินทรีย์

31/8/2558 18:27:58 พ่อครูว่าก็เป็นจิตวิญญาณของนักการเมือง คือจิตวิญญาณช่วยคน ทำงานรับใช้ประชาชนทำงานเพื่อประชาชน นี่คือจิตวิญญาณการเมืองเราก็ไปทำ พรรคการเมืองเราก็มี ภาคประชาชนเราก็มี เราไม่ได้ประกาศอะไรที่พูดนี้ไม่ใช่หาเสียงอะไร แต่พูดถึงความจริงคืออะไร ตอนนี้เขาพูดกันไปใหญ่จนเสียการเมืองแล้ว อาตมาก็นิยามว่า การเมืองคือเพื่อประชาชน ทำอย่างไม่เห็นแก่ตัวเลย จะกี่คนก็แล้วแต่ออกมา

580830_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก ต้องแก้วิปลาสพุทธศาสนาในไทย

580830_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก ต้องแก้วิปลาสพุทธศาสนาในไทย (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

.เพาะพุทธว่าวันนี้ พ่อครูจะมาสาธยาย ถึงธรรมที่เป็นปริยัติศึกษา ปฏิบัติศึกษา จนถึงปฏิเวธศึกษา

พ่อครูว่าคำว่าเชื่อถือนี้ก็เชื่อถือนะ ศาสนาพุทธ ใครแตะไม่ได้ เลื่อมใสสูงส่งเลยนะ

.เชื่อฟัง ที่ว่าปริยัติคือฟังเข้าใจไป คำว่าปริยัตินี้ดีกว่า พุทธศาสนิกทั่วไปที่เป็นพุทธศาสนิกชน แต่ไม่เคยเรียนปริยัติเลย ไปขอหวยสะเดาะเคราะห์กับพระไปเรื่อย จนศาสนาพุทธเละเทะ

580827 กิจกรรมกตัญญูผู้อายุยาวชาวบ้านราช

580827 กิจกรรมกตัญญูผู้อายุยาวชาวบ้านราช

          ทีมงานสาธารณสุขบุญนิยมราชธานีอโศก ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคของหมู่บ้าน เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้อายุยาว สร้างกระบวนการกลุ่มพึ่งตนดูแลสุขภาพร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมกตัญญูในชุมชนให้คนรุ่นใหม่ได้ดูแลบรรพชนในกระบวนทำงานแบบ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

580821-22 ค่ายสัมมาอาริยมรรคที่ราชธานีอโศก

580821-23 ค่ายสัมมาอาริยมรรคที่ราชธานีอโศก

       หมู่บ้านราชธานีอโศกมีโครงการรองรับดำริของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสัมมาอาริยมรรคในช่วงเข้าพรรษา เปิดโอกาสให้ญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านได้มาใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะเข้าวัดฟังธรรมช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์

580828_ธรรมาธรรมะสงคราม ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๑

580828_ธรรมาธรรมะสงคราม ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๑ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าวันนี้วันศุกร์ที่ ๒๘ ส.. ๒๕๕๘ วันนี้วันโกน ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะแม เราก็มาเรียนกันต่อ เรียนจนพวกเราเป็นอรหันต์กันให้ได้ แม้เป็นอรหันต์แล้วก็เรียนต่อ มีนิรุติปฏิภาณเรียนต่อไปอีกได้

อาตมาตั้งแต่อยู่นอกวงการหรือในวงการศาสนา ก็ได้ยินเขาพูดกันเรื่อง อนัตตา แต่ไม่ได้ยินเขาพูดกันเรื่องอัตตา จนกระทั่งอาตมามาเห็นในพระไตรฯ ว่าอัตตานี้ท่านตรัสแต่ในสูตรแรกของพระไตรฯเลย ข้อแรก โลกหรืออัตตา ใช่หรือไม่ใช่ ชีวะก็อย่างนั้นอัตตาก็อย่างนี้ แต่พระพุทธเจ้าท่านช่วยไว้ ว่าท่านไม่ตรัส แต่ท่านก็อธิบายไว้ละเอียดลออ อย่างในอัมพัฏฐสูตรเป็นต้น ซึ่งเขาไม่เรียนรู้อัตตามาก่อน จะมาให้หมดอัตตาเลยมันจะได้อย่างไร มันไม่มีขั้นตอนในการลดละอัตตาเลย

“เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป”

กิจนิมนต์ สมณะ ๓ รูป นำโดย สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ สมณะพอจริง สัจจาสโภ และหลวงตาสอน เทศน์งานศพ คุณแม่เภา เงางาม ญาติธรรมกลุ่มเมฆาอโศก ชาตะ ๑ ม.ค. ๒๔๗๑ มรณะ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ สิริอายุ ๘๗ ปี มรณะด้วยโรคชรา ที่บ้านหนองบอน ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีชาวบ้านมาฟังธรรมเป็นจำนวนมาก สมณะได้ให้แง่คิดและ “สัมมาทิฎฐิ” กับชาวบ้านเรื่องการละอบายมุข ความหมายของบทสวดในงานศพ การรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริง และชีวิตก็มีการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” ตอนตั้งอยู่นี่แหละ ที่เราควรสร้างกรรมดีใส่ตน ที่จะติดตามตัวเราไปได้ ไม่ใช่บ้าน ที่ดิน ทรัพย์สิน เงินทอง ในงานศพครั้งนี้ไม่มีการฆ่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหาร หลังฟังธรรมหน้าศพ ถวายอาหารสมณะ รับประทานอาหารเสร็จมีพิธีกรรมรำลึกถึง คุณแม่เภา เงางาม…

ค่ายสัมมาอาริยมรรค เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเก่า

ค่ายสัมมาอาริยมรรค เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเก่า ครั้งที่ ๖ ณ หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก ศุกร์ที่ ๑๘ – อาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับสมัครผู้สนใจเข้าค่ายโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (จะมาเต็มค่ายหรือไม่ก็ได้) สมัครได้ที่ อุทยานบุญนิยม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือ โทรฯ ๐๙๑-๕๐๖๓๑๓๐(สิกขมาตุตรงธรรม) คุณชญาดา ๐๘๗-๔๔๓๗๘๖๕ คุณปองแสงพุทธ ๐๙๙-๖๔๐๘๘๙๘ พบกับกิจกรรมตามมรรคมีองค์ ๘ พบกับหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ที่จะพาคุณสู่ “ทางเอกทางเดียว ไม่มีทางอื่น“(เอเสวมัคโค นัตถัญโญ) อันจะพาไปสู่ความบริสุทธิ์จนถึงสัมมาวิมุติ #####  คลิกเพื่อดาวโหลดใบสมัคร(ใบสมัครเข้าค่าย สัมมาอาริยมรรค)   ##### หรือดาวโหลด pdf ได้ที่นี่ ใบสมัครเข้าค่าย สัมมาอาริยมรรค เขียนหรือพิมพ์ ถ่ายภาพใบสมัครที่เขียนหรือพิมพ์แล้วส่งมาได้ หมายเหตุ……….ส่งใบสมัคร online ได้ที่ เฟสบุค กองทัพธรรม FP หรือ อีเมล์…

580827_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ เรื่อง โอปปาติกสัตว์

580827_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ เรื่อง โอปปาติกสัตว์ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าวันนี้วันที่ ๒๗ ส.. ๕๘ วันนี้มีเด็กนร.มาฟังด้วย สมุนพระรามก็มาฟังด้วย จะอธิบายคำใหญ่ๆอธิบายแบบย่อยๆดู

คำว่าชาติ คำว่า อัตตา เคยได้ยินไหมแล้วคำว่า นรก ก็เคยได้ยินกันนะ จะอธิบายคำใหญ่ๆ ลองดูว่าหมายถึงอะไร ลองฟังดู แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักคำว่าชาติ เป็นอย่างไร แล้วจะปฏิบัติให้เกิดผลเป็นคนมีคุณธรรม คุณสมบัติเจริญเป็นอาริยบุคคลได้อย่างไร