580731_หมู่สงฆ์ราชธานีอโศกอธิษฐานพรรษา ปี ๒๕๕๘

580731_หมู่สงฆ์ราชธานีอโศกอธิษฐานพรรษา ปี ๒๕๕๘

วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ ๓๑ ก.. ๒๕๕๘ เป็นพุทธประเพณีที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องอธิษฐานพรรษาที่จะอยู่ประจำอาวาส ไม่ไปค้างแรมที่ไหนหากไม่จำเป็น ปีนี้ พ่อครูนำหมู่สมณะราชธานีอโศกจำนวน ทั้งหมด ๓๒ รูป อธิษฐานพรรษาที่แพโบสถ์

พ่อครูนำสวดมนต์ จากนั้นพ่อครูจึงนำสวดอธิษฐานพรรษา โดยที่ปฏิบัติสืบกันมาโดยที่ สมณะผู้จะเข้าอยู่จำพรรษาจะต้องตั้งจิตอธิษฐาน เปล่งวาจาว่า จะขออยู่จำพรรษาในวัด สถานที่ใดสถานที่หนึ่งสถานที่เดียวจน ครบกำหนดถ้วนไตรมาส ๓ เดือน

580730_หมู่สงฆ์ราชธานีอโศกลงปาติโมกข์วันอาสาฬหบูชา

580730_หมู่สงฆ์ราชธานีอโศกลงปาติโมกข์วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเพ็ญเดือน ๘ ปีนี้ตรงกับวัน พฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.. ๒๕๕๘ พ่อครูนำหมู่สงฆ์พุทธสถานราชธานีอโศก สวดปาติโมกข์ เพื่อสืบทอดพระธรรมวินัย และเพื่อความเป็นอยู่ผาสุกของสงฆ์ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่กำเนิดพระสงฆ์องค์แรกของโลก เมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ แล้วอัญญาโกณทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ทำให้มีสงฆ์ผู้มาเข็นกงล้อพระธรรมจักร ให้สืบทอดต่อไปอีกให้ครบ ๕๐๐๐ ปี มาบัดนี้แล้ว ก็ยังเป็นไปได้ ยังมีสงฆ์ที่ปฏิบัติตามรอยพระศาสดาและสังฆะทีดำเนินมากว่า ครึ่งพุทธกาล

580731_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ เรื่อง โพธิกิจ ปีที่ ๔๕

580731_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ เรื่อง โพธิกิจ ปีที่ ๔๕ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า..อาตมาพยายามต่ออายุก็เพื่อจะพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้า การจะต่ออายุได้ ก็เคยพบว่ามีคนสองคน คนหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ก็ต่ออายุมาได้ หลายทีก็เรียกว่าแมว ๑๐ ชีวิต อีกคนหนึ่งคือ หนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม หลายคนก็ว่าจะตายหลายที จนบัดนี้เขามาปฏิบัติธรรม มีปริยัติมากขึ้นจนจบป.โท ป.เอกได้ อาตมาถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโลกุตรธรรม มีสองคนคืออภิสิทธ์กับหนึ่งฟ้าที่เป็นวิทยานิพนธ์ป.เอกเกี่ยวกับธรรมะโลกุตรธรรม ซึ่งเป็นนัยสองแบบ ออกไปจากเค้าที่อาตมาพาทำทั้งนั้น จนกระทั่งจบมาได้เป็นป.เอก เสร็จ ก็จะเป็นตำราหลักวิชาที่จะได้ใช้กันเป็นที่ยืนยันอ้างอิง เขาก็ทำตามหลักวิชาการ

580730_พ่อครูเทศน์เวียนธรรม อาสาฬหบูชา ราชธานีอโศก

580730_พ่อครูเทศน์เวียนธรรม อาสาฬหบูชา ราชธานีอโศก(คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าอาตมาทำงานศาสนามา ๔๕ ปี ปีนี้เข้าพรรษาปี ๔๕ ออกพรรษาก็ครบ อาตมาบวช ๗ พ.. ๗๗ ออกพรรษาก็ครบ ๔๕ ปีเต็มขึ้นพรรษาที่ ๔๖ ก็ไม่ใช่น้อย อาตมาภาคภูมิใจที่ตนเองได้เป็นคนมีโชค ทำงานที่พยายามให้คนรับรู้สัจธรรม คุณงามความดีของมนุษย์เท่าที่ตนมีภูมิธรรม ทุกวันนี้อาตมาก็ดูคุยอวด แต่ก็ไม่มีสาเฐยจิต ไม่มีจิตอวดโอ่ พูดโดยความสัจ อาตมารู้ว่าอาการสาเฐยจิตเป็นอย่างไร คืออาการอยากอวดตัวตน อวดอะไรก็แล้วแต่ อวดสวยอวดรวยก็สาเฐยจิต ยิ่งอวดธรรมะนั้น พระพุทธเจ้าว่าถ้าตนเองไม่มีจริงแล้วไปอวดก็ปาราชิกเลย อาตมารู้อาการ ที่พูดนี้เหมือนเชิงอวดนะ แต่ก็พูดความจริงสู่ฟังว่าธรรมะพระพุทธเจ้ายุคนี้คนก็ปฏิบัติได้ อาตมาก็เกิดยุคนี้

580730_พ่อครูเทศน์งานฌาปนกิจศพ คุรุเหมาะหมาย มรมิ่ง ราชธานีอโศก

580730_พ่อครูเทศน์งานฌาปนกิจศพ คุรุเหมาะหมาย (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.. ๕๘ พ่อครูเดินนำสมณะสิกขมาตุและญาติธรรม นำศพของคุรุเล็ก เหมาะหมาย มรมิ่งที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ก.. ๒๕๕๘ ภายหลังจากผ่าตัดถุงน้ำดีที่โรงพยาบาล ตั้งศพที่ราชธานีอโศก และได้มีกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๓๐ ก.. นี้ เป็นโชคดีของญาติธรรม ที่พ่อครูเดินทางมาถึงราชธานีอโศกมาร่วมเผาศพพอดี โดยไม่ได้นัดหมายมาก่อน

ตลอดทางของการเดินนำศพไปสู่เมรุสุดชีวิต ต้องผ่านพื้นถนนที่เต็มไปด้วยโคลน ทำให้ญาติธรรมต้องมีสติในการเดิน เดินอย่างสังวรระวังไม่ให้ลื่นล้ม

580728_พ่อครูเยือนร้านมังสวิรัติสีมาอโศก เปิดขาย ๐ บาทก็ทานได้เป็นปีที่ ๕

580728_พ่อครูเยือนร้านมังสวิรัติสีมาอโศก เปิดขาย ๐ บาทก็ทานได้เป็นปีที่ ๕

๒๘ ก.. ๕๘ เวลา ๑๕.๑๕ น. ภายหลังจากฉันภัตราหารที่ชุมชนวังน้ำเขียว แล้วพ่อครูก็ได้เดินทางต่อไปยังสีมาอโศก จ.นครราชสีมา ก่อนจะถึงสีมาอโศก พ่อครูได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจญาติธรรม ที่ร้านอาหาร มังสวิรัติสีมาอโศกหรือร้าน ม.รส. ที่ตั้งอยู่ ในตัวอ.เมืองจ.นครราชสีมา

ป้าตุ๊ สีมาอโศก เล่าว่า ร้านม.รส. ได้เริ่มขาย ๐ บาทก็ทานได้ (ตักข้าวและกับ ๑ อย่างรับประทานฟรี) มาครบ ๕ ปีแล้ว ดำเนินงานไปได้ด้วยดี โดยมีตัวอย่างจากร้านชมรมมังสวิรัติ สาขาจ.เชียงใหม่ที่ทำเป็นตัวอย่าง ขาย ๐ บาทก็ทานได้มามากกว่า ๑๐ ปีแล้ว และตอนนี้ก็มี ร้าน มรส.​ร้าน ชมร.หน้าสันติอโศก และที่ร้านมังสวิรัติปฐมอโศกก็ได้ทำการขาย ๐ บาทก็ทานได้ รวมทั้งหมดถึง ๔ ร้าน ๔​จังหวัดที่ สามารถทำบุญนิยมระดับสูงสุดได้คือแจกฟรี

580729_เทศน์ก่อนฉันสีมาอโศก เรื่อง ผู้รักษาโพธิเป็นเช่นไร

580729_เทศน์ก่อนฉันสีมาอโศก เรื่อง ผู้รักษาโพธิเป็นเช่นไร(คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าวันนี้วันพุธ ที่ ๒๙ ก.. ๒๕๕๘ พรุ่งนี้ก็เป็นวันอธิษฐานพรรษา เป็นพุทธประเพณี แม้สองพันห้าร้อยกว่าปีก็มีอยู่ มีรูปรอย แต่ว่าเนื้อแท้แก่นสารสาระหายไปแล้ว ได้แค่เปลือก ทุกวันนี้ศาสนาพุทธก็ยากมาก พระพุทธเจ้าตรัสถึงศาสนาพุทธว่า มี ลาภสักการะเป็นใบดอกผล มีสะเก็ดคือศีล มีสมาธิเป็นเปลือก มีกระพี้เป็นสมาธิ และมีแก่นเป็นวิมุติ แต่ศาสนาพุทธทุกวันนี้ได้แค่ใบดอกผล

580728_พ่อครูเทศน์ก่อนฉันวังน้ำเขียว เรื่อง เลวลึก ร้ายลึก ผิดลึก สองแบบ

580728_พ่อครูเทศน์ก่อนฉันวังน้ำเขียว เรื่อง เลวลึก ร้ายลึก ผิดลึก สองแบบ (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าวันนี้อังคารที่ ๒๘ ก.. ๒๕๕๘ สัญจรมาถึงบนเขา วังน้ำเขียว ที่สูง ที่ตรงนี้เขาให้ชื่อว่าเป็นสวิซเซอร์แลนด์แดนอีสาน ประกาศรับรองสดชื่น เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่เป็นเขา เป็นที่กว้างป่าเขาที่ไม่เป็นภูหินโด่เด่ แต่อาศัยทำสวนทำไร่ได้ด้วย ก็เลยมีคนอาศัยอยู่ ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมาก พวกเราก็ได้มาอาศัยกับเขาไปด้วย ก็ช่วยบูรณะ รังสรร พวกเราเป็นพวกมีจิตรักธรรมชาติ ไม่ได้เป็นอย่างคนที่ทำร้ายธรรมชาติ ตัดต้นไม้ เทปูนๆ ปิดหมด ดิน น้ำ ไฟ ลม เสียสมดุลหมด

580727_ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก ชาวพุทธควรประพฤติกับผู้ปาราชิกเช่นไร

580727_ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก ชาวพุทธควรประพฤติกับผู้ปาราชิกเช่นไร (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

.กฤษฎาว่า วันนี้ ได้มาร่วมรายการธรรมาธรรมะสงครามที่ปฐมอโศกอีก การที่ได้มาซักถามแลกเปลี่ยนประเด็น ผมได้ไปที่ภาคใต้ ควรธรรม ธรรมชาติอโศกได้ร่วมด้วย ก็เวลาที่ร่วมรายการกับพ่อครู พ่อครูจะใช้หลักวิภัชวาท ในการตอบ

ตอนนี้อลัชชี สมีกำลังแผ่อิทธิพลไปทั่ว ทำไมสิ่งนี้เกิดได้ แต่ผมได้เรียนรู้ที่ปฐมอโศก จะมีงานปวารณากันในการออกพรรษา ทุกคนที่เป็นนักบวชจะมีปาติโมกข์ ที่เป็นสังวรศีล พ่อครูมักพูดเรื่อง จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ที่เป็นธรรมนูญในการสู่ความหลุดพ้นแท้จริง แต่เมื่อเกิดกระบวนการสมี อลัชชี

580727_โอวาทประชุมชุมชนปฐมอโศก ชุมชนแบบคนจน

580727_โอวาทประชุมชุมชนปฐมอโศก  ชุมชนแบบคนจน

พ่อครูว่า..ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้ว ถ้าใครจะตั้งตบะกันเป็นปริตตังให้กับตนเอง ได้สังวรระวัง มีศีล มีประเด็นอะไรที่เราจะได้ฝึกปรือกันไปก็ทำได้ ตอนนี้หลายๆอย่างก็เข้าฝัก รวมตัวกันได้ เรากินอยู่หลับนอนไปวันๆหนึ่ง อาตมาว่าไม่ฝืดเคืองแต่ค่อนไปทางฟุ่มเฟือยด้วยซ้ำ ก็ต้องฝึกไม่ให้สุรุ่ยสุร่าย หรือเก็บของที่มีไปทำประโยชน์ให้ก้าวหน้ามากกว่านี้ ในความสัมพันธ์พวกเราที่มีอยู่ก็เบิกบานร่าเริงดีนะ นร.ที่เป็นอยู่ก็เบิกบานร่าเริงดี นร.สันติอโศกที่สวนบุญผักพืชก็เบิกบานกระปรี้กระเปร่าดีนะ ก็พอๆกันกับที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝัน