580430_ลงเสาตะเคียนทอง ที่ราชธานีอโศก

580430_ลงเสาตะเคียนทอง ที่ราชธานีอโศก

สายๆวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ราชธานี อโศก ได้มีการตั้งเสาไม้ ขึ้นกลางหมู่บ้าน โดยให้ศิษย์เก่า สุวรรณ ช่วยขับรถเครนใหญ่ ไปยกเสาไม้ตะเคียนทอง ใส่หลุมที่เตรียมไว้ ที่บริเวณเรือนเรือ หน้าเฮือนหญั๋งกิน

580429_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ ตอบปัญหาผู้อบรม สสส.

580429_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ ตอบปัญหาผู้อบรม สสส. (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร)  ดาวโหลดเสียงที่นี่

พ่อครูว่าวันนี้วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ วันนี้ปกติอาตมาก็จะมาบรรยายธรรมะให้ฟัง เว้นบางวันบ้าง มาบรรยายธรรมะ อาตมานี่เลิกงานทางโลก เลิกหาเงินทองแข่งเขา เลิกอยากเด่นดังหรูหรา อย่างสามัญเหมือนกับเขา จนปฏิบัติธรรมเห็นจริงก็มาเลิกแย่งเขาก็เลิกออกมาตั้งแต่อายุ ๓๖ ปี ออกมาอย่างรู้ธรรมะ ออกมาอย่างได้ธรรมะหรือพูดให้ชัดคืออย่างบรรลุธรรม ออกมาอย่างรู้ว่าธรรมะเป็นเช่นนี้ ที่ว่าธรรมะคือภูมิโลกุตระคืออาริยบุคคล ที่รู้ว่าโลกที่คนปุถุชนเป็นกัน คือต้องมามีความสุข แย่ง โลกธรรมแย่งกาม แย่งอัตตา ได้มาสมใจก็เป็นสุข ชื่นใจเสพสุขในจิต เป็นจิตที่ไม่รู้ความจริงว่า เป็นชีวิตวนเวียน สุขๆทุกข์ๆ แล้วก็มีวิบาก ถ้ามีวิบากชั่วเกิดจากกิเลสก็ตกต่ำได้รับทุกข์ พอได้รับความดีก็ได้วิบากดี สุขใจบ้างโดยอวิชชาไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นสุขถาวรหรือไม่ สุข ทุกข์จริงๆคืออย่างไร

580401 ค่าย ยุวชนอโศกสัมพันธ์ (ยอส.) ปี ๒๕๕๘

580401 ค่าย ยุวชนอโศกสัมพันธ์ (ยอส.) ปี ๒๕๕๘  (ค่ายฟื้นวิถีชุมชนเข้มแข็ง)

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคมวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

ค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ ฟื้นวิถีชุมชนเข้มแข็งครั้งนี้ จัดโดย สมณะ สิกขมาตุ และคณะคุรุจากสัมมาสิกขา ของชาวอโศกทุกแห่งภายในค่าย แบ่งกลุ่มแยกชายหญิงชัดเจน มีกลุ่มฝ่ายชาย ๘ กลุ่ม กลุ่มฝ่ายหญิง ๘ กลุ่ม มีนร.สันติบาล สมุนพระรามและแซงแซว ร่วมด้วย แต่ละกลุ่ม มีสมณะ สิกขมาตุ คุรุและรุ่นพี่ม.๖ ดูแลประจำกลุ่ม นโยบายของค่ายนี้ จัดแบบเรียบง่าย ให้มีความสุขอยู่กับความเรียบง่าย รับใช้ชุมชน โดยมีใบศีล ใบงาน ใบสรุปกิจกรรม โดยคุรุฝ่ายวิชาการ สรุปคะแนนทุกวัน

580326_ค่ายฟื้นวิถีชีวิตชุมชนเข้มเข็ม (ค่ายม.๖) ปี ๒๕๕๘

580326_ค่ายฟื้นวิถีชีวิตชุมชนเข้มเข็ม (ค่ายม.๖) ปี ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒๖๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธสถานราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

ปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการจัดค่าย ม. ๖ และค่าย ยอส. ก่อนงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ และงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ในช่วงก่อนสงกรานต์ปีใหม่ไทย ซึ่งปีก่อนๆค่ายม. ๖ และค่าย ยอส.​จะจัดก่อนงานปีใหม่สากลฯ และงานว.บบบ. ซึ่งก็รวมถึงงานรับกลดด้วย ค่ายนี้จึงเป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายของนักเรียนสัมมาสิกขา ม.๖ ปีการศึกษานี้ ซึ่งปีนี้ที่ประชุมฝ่ายการศึกษาสัมมาสิกขา ให้ให้ชาวภูผาฟ้าน้ำ มาช่วยจัดงานค่ายม. ๖ และค่าย ยอส.

580427_พลังชีวิตยิ่งใช้ให้ถูกยิ่งงอกงาม

พลังชีวิตยิ่งใช้ให้ถูกยิ่งงอกงาม

บ่ายวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ พ่อครูและปัจฉาฯ ได้ข่าวว่า ที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตกำลังขาดกำลังแรงงานที่จะกรอกปุ๋ยและขนปุ๋ย พ่อครูไม่รอช้า หลังฉันก็พาปัจฉาฯ ไปลุยงานที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตทันที ซึ่งเมื่อไปถึงก็เห็น ทั้งสมณะฟ้าไท สมณะถักบุญ สมณะคิดถูก สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน สามเณรพ้นพิษ และญาติโยมจำนวนหนึ่ง กำลังขมักเขม้น กับการ กรอกปุ๋ยจากฮอปเปอร์ สมณะฟ้าไท เป็นกำลังหลักในการกรอกปุ๋ย จากฮอปเปอร์ใส่กระสอบ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะความชำนาญ ส่วนคนอื่นๆก็ช่วยทยอยเข็นปุ๋ยทีวางบนรถเข็น ไปเรียงให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย โดยมีสิกขมาตุกล้าข้ามฝัน คอยพับปากกระสอบปุ๋ย เพื่อให้สามเณรพ้นพิษ เป็นผู้ถือเครื่องเย็บกระสอบให้ปิดปากให้สนิท สามเณรทำได้อย่างชำนาญการอย่างยิ่ง ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงสุดเรื่องการเย็บกระสอบของโรงปุ๋ยพลังชีวิต

580426_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ ยอดนิยายของความเป็นมนุษย์

580426_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ ยอดนิยายของความเป็นมนุษย์  (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร)  ดาวโหลดเสียงที่นี่

.ฟ้าไทว่า….วันนี้ต้องขอกราบนมัสการพ่อครูมาอธิบายยอดนิยายของโลก ….

พ่อครูว่าอาตมาเริ่มต้นเขียนหนังสือเล่มใหม่ ที่กำหนดจะออก เดือนตุลาคมนี้ เริื่อง ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ซึ่งอาตมาก็ เอามาจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ใน มหานิทานสูตร ในพระไตรฯล. ๑๐ ตั้งแต่ข้อ ๕๐ ไป ถึงข้อ ๖๖ จะขยายความให้เห็นนิทาน หรือนิยาย เรื่องราวที่เป็นไปของแต่ละชีวิต มนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ตายแล้ว ยังไม่จบนิยายด้วย ยังจะเวียนวนในโลกอีกในศาสนาพุทธ แต่ศาสนาอื่นอาจไม่มีชาติต่อไป บางศาสนาก็อาจมีชาติต่อไป แต่ก็ไม่ครบ เล่าได้รายละเอียดเหมือนของพุทธ พระพุทธเจ้าท่านเล่ารายละเอียดไว้ อย่างฮินดูเป็นเทวนิยม แต่ก็อธิบายเทวะไม่ครบ แต่ของพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเทวดาไว้พบ ตั้งแต่จิตวิญญาณเป็นสัตว์อบาย ไปเป็นมนุษย์ ไปเป็นจิตเทวดา เป็นพรหม

แจ้งข่าวดี…

บันทึกแจ้งข่าวดี สำหรับการติดตาม…บุญนิยมทีวี รวมทั้งฟัง วิทยุชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก เพื่อประหยัดได้อีกนิด… บนมือถือ – แท็บเล็ต สามารถคลิกชม และ ฟังได้ที่นี่ www.boonniyom.tv/mobi
ส่วนผู้ติดตามผ่านหน้าจอคอมฯ คลิกได้…
www.boonniyom.tv
และ ฟังเสียงอย่างเดียว…
www.asoke.info/pacradio.html

สขจ.ร่วมงานตลาดอาริยะ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ราซธานีอโศก

สขจ.ร่วมงานตลาดอาริยะ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ราชธานีอโศก   ชาวสขจ.ได้เข้าร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ และต่อด้วยตลาดอาริยะ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ถึง ๑๖ เมษายน  ที่ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ในงานตลาดอาริยะปีนี้ พวกเราจัดสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาคที่สันติอโศก ปฐมอโศก และที่ราชธานีอโศก ไปจำหน่ายในราคาชิ้นละ ๑ บาท สินค้ามีเสื้อผ้า เนกไท ซิป กระดุม ผ้าลูกไม้(เมตรละ ๑ บาท) เครื่องเขียน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ตุ๊กตา กิ๊ฟช้อป รองเท้า กระเป๋า ไม้แขวนเสื้อ และอื่นๆ โดยปีนี้มีการจัดงานที่ริมมูล และร่วมกับทางจังหวัดจัดที่ริมฝั่งเมืองอีกด้วย พวกเราเลยแบ่งกำลังกันจัดร้านทั้งสองที่ โดยร้านใหญ่อยู่ในเต็นท์ที่ริมมูล และอีกร้านขายในเรือลำหนึ่งจากทั้งหมดเจ็ดลำที่เป็นที่ตั้งของตลาดอาริยะที่ฝั่งในเมือง ซึ่งทั้งสองแห่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก        ในส่วนริมมูล เราได้เต้นท์ ๒…

580423_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ สรีระกับชีวะ โลกกับอัตตา ต่างกันอย่างไร

580423_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ สรีระกับชีวะ โลกกับอัตตา ต่างกันอย่างไร (คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) คลิกเพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่าอาตมาก็บ่นแต่เรื่องเวลา ว่าทำงานไม่ทัน มันเร็วจริงๆ เดี๋ยววันๆ ท่านว่ากันว่าคนอยู่สวรรค์นี้มันเร็ว แต่ว่าคนอยู่สภาพนรกนี้มันดูเหมือนนานเหลือเกิน อาตมาไม่ได้คิดถึงสวรรค์สบายหรือไม่สบาย ก็คิดถึงแต่งานน่ะ ขณะนี้ก็ไม่ค่อยสบาย ก่อนมาก็โด๊ปยากัน ชีวิตอาตมาก็พอเป็นไป ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองจ้างมา มีผู้ดูผู้แล ไม่มีลูกมีเต้า แต่ก็มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้บ้าง